1 Thessalonians 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai kai' tau tolu: Paulus, Silas pai' Timotius, kipakatu tilou hi koi' ompi' -ompi' hampepangalaa' -kai to hi Tesalonika, to mepue' -mi hi Alata'ala to Tuama pai' hi Pue' Yesus Kristus! Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

2Uma-kai putu mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala sabana koi' ompi', pai' kiporalasampaya oa' -koi. 3Ane mosampaya-kai hi Alata'ala Tuama-ta, kikiwoi oa' pobago-ni to nipobago sabana pepangala' -ni, pai' kikiwoi wo'o petulungi-ni hi doo sabana ahi' -ni, pai' kikiwoi kantaha-ni hi rala pebalinaia' apa' ncarumaka-koi hi karata-na nculii' Yesus Kristus Pue' -ta. 4Ki'inca moto ompi', Alata'ala mpoka'ahi' -koi pai' napelihi-mokoi jadi' bagia-na. 5Ki'inca toe apa' uma kiparata kareba mara hi koi' ompi'. Kareba Lompe' to kiparata-kokoi toe, kiparata hante baraka' ngkai Inoha' Tomoroli'. Pai' kiparasaya mpu'u kamakono-na Kareba Lompe' toe. Ni'inca moto kehi-kai pai' petulungi-kai hi koi' bula-kai hi retu-pidi wengi dohe-ni. Kehi-kai toe-le mpakanoto-kokoi kamakono-na Kareba to kikeni. 6Pai' koi' ompi', kani'epe-na Kareba Lompe' toe, nituku' -mi kehi-kai, pai' kehi-na Pue' Yesus wo'o. Apa' nau' rabalinai' gaga-koi, goe' oa' nono-ni mpotarima Kareba Lompe' toe. Inoha' Tomoroli' -hana to mpowai' -koi kagoea' tetu-e ompi'. 7Jadi', kehi-ni tetu rapotonco hawe'ea ompi' hampepangalaa' -ta to hi tana' Makedonia pai' Akhaya. 8 9Apa' ntepu'u ngkai koi', Lolita Pue' rapalele hobo' hi Makedonia pai' Akhaya. Meliu ngkai toe, pepangala' -ni hi Alata'ala rapotompo'wiwi hiapa-apa. Hiapa pomakoa' -kai, ra'inca ami' -mi pue' ngata tutura-na, beiwa kanipangala' -na Kareba Lompe' to kikeni-kokoi. Uma mingki' ki'uli' ba apa-apa, apa' rapotompo'wiwi ami' -mi kanibahakai-nami mpopue' pinotau, pai' megoli-mokoi mepue' hi Alata'ala to makono pai' to tuwu' liu-liu. 10Rapotompo'wiwi wo'o kampopea-ni karata-na nculii' Yesus Ana' Alata'ala ngkai suruga. Alata'ala mpotuwu' -i nculii', pai' Hi'a-mi to mpobahaka-ta ngkai roe Alata'ala to mporumpa' ihi' dunia' toi mpai'.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Colossians 4
Top of Page
Top of Page