1 Thessalonians 1:5
New International Version
because our gospel came to you not simply with words but also with power, with the Holy Spirit and deep conviction. You know how we lived among you for your sake.

New Living Translation
For when we brought you the Good News, it was not only with words but also with power, for the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true. And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you.

English Standard Version
because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. You know what kind of men we proved to be among you for your sake.

Berean Study Bible
because our gospel came to you not only in word, but also in power, in the Holy Spirit, and with great conviction—just as you know we lived among you for your sake.

New American Standard Bible
for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake.

King James Bible
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

Holman Christian Standard Bible
For our gospel did not come to you in word only, but also in power, in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we were among you for your benefit,

International Standard Version
for the gospel we brought did not come to you in words only, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. Indeed, you know what kind of people we proved to be while we were with you, acting on your behalf.

NET Bible
in that our gospel did not come to you merely in words, but in power and in the Holy Spirit and with deep conviction (surely you recall the character we displayed when we came among you to help you).

Aramaic Bible in Plain English
Because our evangelism was not in words only, but it was to you also in power and in The Spirit of Holiness and in true conviction. You also know how we have been among you for your sakes.

GOD'S WORD® Translation
We know this because the Good News we brought came to you not only with words but also with power, with the Holy Spirit, and with complete certainty. In the same way you know what kind of people we were while we were with you and the good things we did for you.

Jubilee Bible 2000
For our gospel did not come unto you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in full assurance as ye know what manner of men we were among you for your sake.

King James 2000 Bible
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as you know what manner of men we were among you for your sake.

American King James Version
For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as you know what manner of men we were among you for your sake.

American Standard Version
how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what manner of men we showed ourselves toward you for your sake.

Douay-Rheims Bible
For our gospel hath not been unto you in word only, but in power also, and in the Holy Ghost, and in much fulness, as you know what manner of men we have been among you for your sakes.

Darby Bible Translation
For our glad tidings were not with you in word only, but also in power, and in [the] Holy Spirit, and in much assurance; even as ye know what we were among you for your sakes:

English Revised Version
how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; even as ye know what manner of men we shewed ourselves toward you for your sake.

Webster's Bible Translation
For our gospel came not to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

Weymouth New Testament
The Good News that we brought you did not come to you in words only, but also with power and with the Holy Spirit and with much certainty, for you know the sort of men we became among you, as examples for your sakes.

World English Bible
and that our Good News came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake.

Young's Literal Translation
because our good news did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye have known of what sort we became among you because of you,

1 Thessalonisense 1:5 Afrikaans PWL
omdat ons verkondiging van die goeie boodskap nie alleen in woord na julle toe gekom het nie, maar ook in wonderwerkende krag, in die Gees van Afsondering en in volle oortuiging, soos wat julle weet hoeveel ons om julle ontwil gedoen het, toe ons tussen julle was.

1 Thesalonikasve 1:5 Albanian
sepse ungjilli ynë nuk erdhi deri te ju vetëm me fjalë, por edhe me fuqi dhe me Frymë të Shenjtë, dhe me shumë bindje; ju e dini se si jemi sjellë në mes tuaj për hirin tuaj.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 1:5 Arabic: Smith & Van Dyke
ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 1:5 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ մեր աւետարանը քարոզուեցաւ ձեզի ո՛չ միայն խօսքով, այլ նաեւ զօրութեամբ, Սուրբ Հոգիով ու լման վստահութեամբ: Դո՛ւք ալ գիտէք թէ ի՛նչպէս կեցանք ձեր մէջ՝ ձեզի համար,

1 Thessaloniceanoetara. 1:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen gure Euangelioa consistitu içan da çuec baithan ez hitzean solament, baina verthutean-ere, eta Spiritu sainduan, eta segurança handitan, daquiçuen beçala nolaco içan garen çuen artean çuengatic.

De Tessyloninger A 1:5 Bavarian
Denn mir habnd enk d Froobotschaft nit grad ainfach +prödigt. Daa war ayn Kraft dyrhinter, dyr Heilig Geist haat gwirkt, und mir warnd vollet überzeugt von alln. Ös wisstß is ja, wie myr bei enk auftrötn seind, und zwaar enkerthalbn.

1 Солунци 1:5 Bulgarian
защото нашето благовествуване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Светия Дух и с голяма увереност; както и знаете, какви се показахме помежду ви заради вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為我們的福音傳到你們那裡,不僅是藉著話語,也是藉著能力、聖靈和充分的確信。你們知道,為了你們的緣故,我們在你們中間是怎樣為人的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为我们的福音传到你们那里,不仅是藉着话语,也是藉着能力、圣灵和充分的确信。你们知道,为了你们的缘故,我们在你们中间是怎样为人的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為我們的福音傳到你們那裡,不獨在乎言語,也在乎權能和聖靈並充足的信心。正如你們知道,我們在你們那裡,為你們的緣故是怎樣為人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为我们的福音传到你们那里,不独在乎言语,也在乎权能和圣灵并充足的信心。正如你们知道,我们在你们那里,为你们的缘故是怎样为人。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 1:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 我 們 的 福 音 傳 到 你 們 那 裡 , 不 獨 在 乎 言 語 , 也 在 乎 權 能 和 聖 靈 , 並 充 足 的 信 心 , 正 如 你 們 知 道 、 我 們 在 你 們 那 裡 , 為 你 們 的 緣 故 是 怎 樣 為 人 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 1:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 我 们 的 福 音 传 到 你 们 那 里 , 不 独 在 乎 言 语 , 也 在 乎 权 能 和 圣 灵 , 并 充 足 的 信 心 , 正 如 你 们 知 道 、 我 们 在 你 们 那 里 , 为 你 们 的 缘 故 是 怎 样 为 人 。

Prva poslanica Solunjanima 1:5 Croatian Bible
jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini. Takvi smo, kao što znate, poradi vas među vama bili.

První Tesalonickým 1:5 Czech BKR
Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás.

1 Tessalonikerne 1:5 Danish
at vort Evangelium ikke kom til eder i Ord alene, men ogsaa i Kraft og i den Helligaand og i fuld Overbevisning, som I jo vide, hvorledes vi færdedes iblandt eder for eders Skyld.

1 Thessalonicenzen 1:5 Dutch Staten Vertaling
Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.

Westcott and Hort 1881
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι' ὑμᾶς·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ [ἐν] πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν [ἐν] ὑμῖν δι' ὑμᾶς·

RP Byzantine Majority Text 2005
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ, καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.

Greek Orthodox Church 1904
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς·

Tischendorf 8th Edition
ὅτι ὁ εὐαγγέλιον ἡμᾶς οὐ γίνομαι εἰς ὑμεῖς ἐν λόγος μόνον ἀλλά καί ἐν δύναμις καί ἐν πνεῦμα ἅγιος καί πληροφορία πολύς καθώς εἴδω οἷος γίνομαι ἐν ὑμεῖς διά ὑμεῖς

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι’ ὑμᾶς.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ἐν ὑμῖν δι' ὑμᾶς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν υμιν δι υμας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας

Stephanus Textus Receptus 1550
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον, αλλα και εν δυναμει, και εν Πνευματι Αγιω, και εν πληροφορια πολλη, καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και {VAR2: [εν] } πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν {VAR2: [εν] } υμιν δι υμας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoti to euangelion hēmōn ouk egenēthē eis hymas en logō monon, alla kai en dynamei kai en Pneumati Hagiō kai plērophoria pollē, kathōs oidate hoioi egenēthēmen en hymin di’ hymas.

hoti to euangelion hemon ouk egenethe eis hymas en logo monon, alla kai en dynamei kai en Pneumati Hagio kai plerophoria polle, kathos oidate hoioi egenethemen en hymin di’ hymas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoti to euangelion hēmōn ouk egenēthē eis hymas en logō monon alla kai en dynamei kai en pneumati hagiō kai plērophoria pollē, kathōs oidate hoioi egenēthēmen hymin di' hymas;

hoti to euangelion hemon ouk egenethe eis hymas en logo monon alla kai en dynamei kai en pneumati hagio kai plerophoria polle, kathos oidate hoioi egenethemen hymin di' hymas;

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen en umin di umas

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai en plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen en umin di umas

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai en plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen en umin di umas

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai en plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen en umin di umas

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Westcott/Hort - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen umin di umas

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai {UBS4: [en] } plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen {UBS4: [en] } umin di umas

oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai {UBS4: [en]} plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen {UBS4: [en]} umin di umas

1 Tesszalonika 1:5 Hungarian: Karoli
Hogy a mi evangyéliomunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem [isteni] erõkben is, Szent Lélekben is, sok bizodalomban is; a miképen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek ti érettetek.

Al la tesalonikanoj 1 1:5 Esperanto
cxar nia evangelio venis al vi ne nur parole, sed ankaux kun potenco kaj kun la Sankta Spirito kaj plena certigo; vi scias, kiaj homoj ni cxe vi montrigxis pro vi.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 1:5 Finnish: Bible (1776)
Että meidän evankeliumi on teidän tykönänne ollut, ei ainoastansa puheessa, vaan myös voimassa ja Pyhässä Hengessä, ja vahvassa tiedossa; niinkuin te tiedätte, minkäkaltaiset me teidän tykönänne teidän tähtenne olimme.

1 Thessaloniciens 1:5 French: Darby
Car notre evangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plenitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons ete parmi vous pour l'amour de vous.

1 Thessaloniciens 1:5 French: Louis Segond (1910)
notre Evangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous.

1 Thessaloniciens 1:5 French: Martin (1744)
Car la prédication que nous avons faite de l'Evangile au milieu de vous, n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu, et en Saint-Esprit, et en preuves convaincantes, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous.

1 Thessalonicher 1:5 German: Modernized
daß unser Evangelium ist bei euch gewesen nicht allein im Wort, sondern beide, in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewißheit; wie ihr wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen.

1 Thessalonicher 1:5 German: Luther (1912)
daß unser Evangelium ist bei euch gewesen nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist und in großer Gewißheit; wie ihr denn wisset, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euretwillen;

1 Thessalonicher 1:5 German: Textbibel (1899)
da wir euch das Evangelium predigen durften, nicht mit Worten bloß, sondern mit Kraft und heiligem Geiste und großer Zuversicht (wisset ihr ja selbst, welcher Art wir uns unter euch gegeben haben um euretwillen)

1 Tessalonicesi 1:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione; e infatti voi sapete quel che siamo stati fra voi per amor vostro.

1 Tessalonicesi 1:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè il nostro evangelo non è stato inverso voi in parola solamente, ma ancora in virtù, e in Ispirito Santo, e in molto accertamento; siccome voi sapete quali siamo stati fra voi per amor vostro.

1 TES 1:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
karena pemberitaan Injil kami yang sudah sampai kepadamu itu bukannya dengan perkataan sahaja, melainkan juga dengan kuasa, dan dengan Rohulkudus, dan sangat yakin, seperti yang memang kamu tahu bagaimana kami sudah melakukan diri di antara kamu karena kamu.

1 Thessalonians 1:5 Kabyle: NT
Lexbeṛ-agi n lxiṛ i wen-d newwi mačči d imeslayen kan, lameɛna s țțeḥqiq i wen-d-nbecceṛ lexbaṛ-agi n tideț, s tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen. Teẓram amek i nedda gar-awen, asm'akken i nella ɣuṛ-wen ; nexdem ayagi iwakken a kkun-nɛiwen di tikli-nwen.

데살로니가전서 1:5 Korean
이는 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떠한 사람이 된 것은 너희 아는 바와 같으니라

I Thessalonicenses 1:5 Latin: Vulgata Clementina
quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.

Tesaloniķiešiem 1 1:5 Latvian New Testament
Jo mūsu evaņģēlijs bija pie jums ne tikvien vārdos, bet arī spēkā un Svētajā Garā, un visā pilnībā, kā jau jūs zināt, kādi mēs bijām pie jums jūsu dēļ.

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 1:5 Lithuanian
Nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Jūs žinote, kaip mes pas jus elgėmės jūsų labui.

1 Thessalonians 1:5 Maori
Kihai hoki ta matou rongopai i tae atu ki a koutou i runga i te kupu anake, engari i te kaha, i te Wairua Tapu, nui atu hoki te u o te ngakau; pera ano me koutou e matau na ki to matou ahua i roto i a koutou, he whakaaro ki a koutou.

1 Tessalonikerne 1:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For vårt evangelium kom ikke til eder bare i ord, men og i kraft og i den Hellige Ånd og i stor fullvisshet, likesom I jo vet hvorledes vi var iblandt eder for eders skyld,

1 Tesalonicenses 1:5 Spanish: La Biblia de las Américas
pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción; como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros.

1 Tesalonicenses 1:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción; como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos.

1 Tesalonicenses 1:5 Spanish: Reina Valera Gómez
porque nuestro evangelio llegó a vosotros no sólo en palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre; como bien sabéis qué clase de hombres fuimos entre vosotros por amor a vosotros.

1 Tesalonicenses 1:5 Spanish: Reina Valera 1909
Por cuanto nuestro evangelio no fué á vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.

1 Tesalonicenses 1:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por cuanto nuestro Evangelio no fue entre vosotros en palabra solamente, mas también en potencia, y en el Espíritu Santo, y en gran plenitud; como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por causa de vosotros.

1 Tessalonicenses 1:5 Bíblia King James Atualizada Português
porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco.

1 Tessalonicenses 1:5 Portugese Bible
porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.   

1 Tesaloniceni 1:5 Romanian: Cornilescu
În adevăr, Evanghelia noastră v'a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.

1-е Фессалоникийцам 1:5 Russian: Synodal Translation (1876)
потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, исо многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами.

1-е Фессалоникийцам 1:5 Russian koi8r
потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были мы для вас между вами.

1 Thessalonians 1:5 Shuar New Testament
Enentßimpratarum. Iisha Y·sai Uwempratin Chicham atumin ujakmajnia nusha aya Chφchamjain Tφchamji. Antsu N· arant, nu chicham nekasaiti tusar Yusa Wakanφ kakarmarijiai Tφmiaji. Tura ßtum pΘnker matsamsarat tusar atumjai pujusar shiir iruntrar wekasarmiaji. Nusha paant nΘkarme.

1 Thessalonikerbreve 1:5 Swedish (1917)
vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

1 Wathesalonike 1:5 Swahili NT
maana wakati tulipowahubirieni ile Habari Njema haikuwa kwa maneno tu, bali pia kwa nguvu na kwa Roho Mtakatifu, tukiwa na hakika kwamba ujumbe huo ulikuwa wa kweli. Mnajua jinsi tulivyoishi pamoja nanyi; tuliishi kwa manufaa yenu.

1 Mga Taga-Tesalonica 1:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung paanong ang aming evangelio ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasayan; na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 1:5 Tawallamat Tamajaq NT
Adi da fǝlas isalan n Ǝlinjil win dawan-nǝga, wǝr kawan-in-osen ǝmosan awal ɣas, kalar ǝmosan imazalan ǝn tarna, d ǝsǝggǝtǝkki zǝwwǝran win ihakku Infas wa Zǝddigan. Tǝssânam wǝllen imazalan win nǝga gar-ewwan fǝl agamay ǝn tǝnfa-nawan.

1 เธสะโลนิกา 1:5 Thai: from KJV
เพราะข่าวประเสริฐของเรามิได้มาถึงท่านด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอันเต็มเปี่ยม ตามที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่า เราเป็นคนอย่างไรในหมู่พวกท่านเพราะเห็นแก่ท่าน

1 Selanikiler 1:5 Turkish
Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruhla ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.

1 Солунци 1:5 Ukrainian: NT
Бо благовістє наше не було до вас у слові тілько, а і в силї, і в Дусі сьвятому, і в великій певнотї, яко ж і знаєте, які ми були між вами задля вас.

1 Thessalonians 1:5 Uma New Testament
Ki'inca toe apa' uma kiparata kareba mara hi koi' ompi'. Kareba Lompe' to kiparata-kokoi toe, kiparata hante baraka' ngkai Inoha' Tomoroli'. Pai' kiparasaya mpu'u kamakono-na Kareba Lompe' toe. Ni'inca moto kehi-kai pai' petulungi-kai hi koi' bula-kai hi retu-pidi wengi dohe-ni. Kehi-kai toe-le mpakanoto-kokoi kamakono-na Kareba to kikeni.

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 1:5 Vietnamese (1934)
Vả, đạo Tin Lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Ðức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thể nào.

1 Thessalonians 1:4
Top of Page
Top of Page