Sefanya 2
Turkish
1Ey utanmaz ulus, toparlan!
Hakkında ferman çıkmadan,
Gün saman ufağı gibi geçip gitmeden,
RABbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden,
RABbin öfke günü gelmeden toparlan.

2

3Ey RABbin ilkelerini yerine getirenler,
Ülkedeki bütün alçakgönüllüler, RABbe yönelin.
Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinin.
Belki RABbin öfke gününde kurtulabilirsiniz.

4Gazze bomboş kalacak,
Viraneye dönecek Aşkelon,
Boşaltılacak Aşdot öğle vakti,
Ekron temelden yıkılacak.

5Deniz kıyısında yaşayan
Keretfç ulusunun vay haline!
Ey Filist ülkesi Kenan,
RABbin yargısı sana karşıdır.
Hepinizi yok edecek RAB,
Ülkede yaşayan kimse kalmayacak.

6Deniz kıyısındaki ülkeniz,
Çoban barınaklarıyla sürü ağıllarının bulunduğu otlaklara dönecek;

7Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek.
Orada otlatacaklar sürülerini,
Aşkelonun evlerinde geceleyecekler.
Çünkü Tanrıları RAB onları kayıracak.
Eski gönençlerine kavuşturacak onları.

8İsrailin Tanrısı Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹Moavlıların halkımı nasıl aşağıladığını,
Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini,
Onları nasıl alaya aldığını
Topraklarını nasıl tehdit ettiğini duydum.
Varlığım hakkı için,
Moav kesinlikle Sodom gibi,
Ammon da Gomora gibi olacak.
Otlarla, tuz çukurlarıyla dolacak,
Sonsuza dek virane kalacak.
Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak.
Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak.››

9

10Gururlanmalarının,
Her Şeye Egemen RABbin halkını aşağılayıp
Alay etmelerinin karşılığı bu olacak. 11Dehşete düşürecek RAB onları,
Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek.
Kıyılardaki bütün uluslar,
Bulundukları yerde Ona tapınacaklar.

12‹‹Ey Kûşlular,
Siz de benim kılıcımla öleceksiniz›› diyor RAB.

13RAB elini kuzeye doğru uzatıp
Asuru yok edecek.
Ninovayı viraneye,
Çöl gibi kurak bir alana çevirecek.

14Orası sürülerin, her türlü hayvanın yattığı yer olacak.
Sütun başlıklarında ishakkuşları, kır baykuşları barınacak.
Sesleri pencerelerde yankılanacak,
Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü,
Sedir kirişler ortaya çıkacak.

15İşte budur güvenlikte olduğunu sanan,
‹‹Bir ben varım, benden başkası yok›› diyen eğlence düşkünü kent.
Nasıl da viraneye döndü,
Yabanıl hayvanlara barınak oldu!
Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor.Turkish

Bible Hub

Zephaniah 1
Top of Page
Top of Page