Sefanya 1
Turkish
1RAB, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiya zamanında Hizkiya oğlu Amarya oğlu Gedalya oğlu Kuşi oğlu Sefanyaya şöyle seslendi:

2‹‹Yeryüzünden her şeyi silip süpüreceğim.

3İnsanları, hayvanları,
Gökteki kuşları,
Denizdeki balıkları,
Kötüleri ve onların günah tuzaklarını silip süpüreceğim.
Yok edeceğim insanı yeryüzünden.››
İşte böyle diyor RAB.

4‹‹Elimi Yahuda ve Yeruşalimde yaşayanlara karşı uzatacağım.
Baaldan kalan izleri,
Putperest din adamlarıyla kâhinlerin adını,
Damlardan gök cisimlerine tapınanları,
Hem benim adıma, hem de Molek putu adına ant içip tapınanları,
Yolumdan dönenleri,
Bana yönelmeyenleri,
Kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim.››

5

6Susun Egemen RABbin önünde,
Çünkü Onun günü yaklaştı.
RAB bir kurban hazırladı,
Konuklarını çağırdı.

7‹‹O kurban günü›› diyor RAB,
‹‹Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.

8İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri
O gün cezalandıracağım. (bkz. 1Sa.5:4-5).

9Diyorum ki, o gün kentin Balık Kapısından çığlıklar,
İkinci Mahalleden feryatlar
Ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek.››
İşte böyle diyor RAB.

10‹‹Kentin aşağı mahallesinde oturanlar, feryat edin.
Bütün tüccarlarınız yok olacak,
Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak.

11O gün kandille arayacağım Yeruşalimin her yanını,
İçlerinden, ‹RAB bir şey yapmaz,
Ne iyilik eder ne kötülük›
Diyen o rahatına düşkün aymazları cezalandıracağım. gibi››.

12Servetleri yağmalanacak.
Viraneye dönecek evleri.
Yaptıkları evlerde oturamayacak,
Diktikleri bağların şarabını içemeyecekler.››

13RABbin büyük günü yaklaştı,
Yaklaştı ve çabucak geliyor.
Dinleyin, RABbin gününde
En yiğit asker bile acı acı feryat edecek.

14Öfke günü o gün!
Acı ve sıkıntı,
Yıkım ve felaket,
Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.

15Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı
Savaş borularının çalındığı,
Savaş naralarının atıldığı gündür.

16RAB diyor ki, ‹‹İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki,
Körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler.
Çünkü bana karşı günah işlediler.
Su gibi akacak kanları,
Bedenleri yerde çürüyecek.››

17RAB'bin öfke gününde,
Altınları da gümüşleri de
Onları kurtaramayacak.
RAB'bin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek.
RAB ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak.

18Turkish

Bible Hub

Habakkuk 3
Top of Page
Top of Page