Psalm 55
Indonesian Terjemahan Lama

1Suatu pengajaran Daud bagi biduan besar, pada Nejinot.

2Ya Allah! berilah telinga akan doaku, dan janganlah kiranya Engkau menyembunyikan diri-Mu dari pada pohonku.

3Ingatlah akan daku dan sahutilah akan daku, bahwa aku meratap dalam pengaduhanku serta aku meraung-raung,

4oleh karena tempik seteru dan penganiaya orang fasik; karena ditanggungkannya kejahatan atasku dan dibenci akan daku dengan amarah yang gerang.

5Bahwa hatiku terlalu sakit di dalam dadaku, dan beberapa hebat maut telah menimpa aku.

6Takut dan ngeri berlakulah atasku dan dahsyat telah meliputi aku;

7sehingga kataku: Aduh! Biarlah aku bersayap seperti burung merpati, niscaya terbanglah aku barang ke mana tempat boleh aku diam.

8Bahwasanya aku kelak berlayang-layang jauh-jauh, aku akan bermalam di padang belantara. -- Selah!

9Maka bersegera-segeralah aku kelak ke tempat perlindungan yang baik, lepas dari pada angin ribut dan taufan.

10Batalkanlah kiranya, ya Tuhan! dan tiadakanlah bicaranya, karena aku melihat aniaya dan perbantahan di dalam negeri.

11Baik siang baik malam mereka itu berjalan keliling di atas dewalanya, maka kejahatan dan kesukaran adalah di dalamnya.

12Dalamnya itu telaga barang kebencian; tipu daya dan khianatpun tiada undur dari pada lorong-lorongnya.

13Sesungguhnya bukan seteru adanya yang menghinakan daku, jikalau demikian bolehlah aku menyabarkan dia, dan bukannya orang pembenci yang berbangkit melawan aku, jikalau kiranya demikian bolehlah aku menyembunyikan diriku dari padanya.

14Melainkan engkau juga, hai manusia! yang seperti sepadanku, dan pengiringku dan handaiku,

15yang bersama-sama dengan kami biasa membicarakan rahasia dengan sedap manis dan kamipun biasa berjalan bersama-sama ke bait-Ullah di antara orang banyak.

16Baiklah maut menagih utang kepada mereka itu; baiklah dengan hidupnya mereka itu turun ke dalam neraka! Karena segala perkara kebencian adalah di dalam rumah-rumahnya dan di dalam hatinya.

17Tetapi akan daku, bahwa aku berseru kepada Allah, maka Tuhanpun akan meluputkan aku.

18Pada pagi dan petang dan pada tengah hari aku mengaduh dan berseru dengan nyaring, maka Iapun akan mendengar suaraku kelak.

19Maka Ia juga telah meluputkan nyawaku seberapa berapa kali aku berperang, dan seberapa banyak orangpun yang melawan aku.

20Maka Allah akan mendengar serta menyiksakan mereka itu, karena Ia juga memegang perintah selama-lamanya. -- Selah! Sebab bagi mereka itu tiadalah barang perubahan dan tiada mereka itu takut akan Allah.

21Bahwa ia telah mendatangkan tangannya kepada orang yang sahabatnya dan telah diubahkannya perjanjiannya dengan mengharamkan dia.

22Lembutlah mulutnya dari pada minyak sapi, tetapi hatinya bantahan juga; perkataannya lebih lembut dari pada minyak, tetapi ia itu bagaikan pedang yang terhunus adanya.

23Pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan, maka Iapun akan memeliharakan dikau; pada selama-lamanya tiada Ia memberi orang yang benar itu tergelincuh. 24

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Psalm 54
Top of Page
Top of Page