2 Corinthians 9
Indonesian Terjemahan Lama

1Adapun akan hal menolong orang suci itu, tiadalah perlu bagiku menyurat kepadamu, 2karena aku mengetahui kerelaan hatimu, yang aku megahkan pihak kamu kepada orang Makedonia, yaitu bahwa Akhaya sudah bersedia setahun lalu, dan usahamu itu telah menggerakkan hati kebanyakan orang itu. 3Maka aku menyuruhkan saudara-saudara itu, supaya kemegahan kami atas pihak kamu tiada hampa di dalam perkara ini, supaya kamu bersedia seperti sudah kukatakan, 4supaya jangan, kalau-kalau datang orang-orang Makedonia sertaku dan jumpa kamu belum bersedia, kami ini (jangan pula kami mengata: kamu) malu di dalam pengharapan besar itu. 5Sebab itu aku pikir perlu meminta saudara-saudara itu pergi kepada kamu dahulu, mempersediakan terdahulu kemurahan yang telah kamu janjikan itu, supaya tersedia yang termaklum itu seperti pemberian ikhlas dan bukannya pemberian dengan terpaksa.

6Tetapi ingatlah perkataan ini: Orang yang menabur berdikit-dikit, ia akan menuai berdikit-dikit juga, dan orang yang menabur dengan lebihnya, ia akan menuai dengan lebihnya juga. 7Biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8Maka Allah berkuasa mencurahkan segala anugerah-Nya berlimpah-limpah ke atas kamu, supaya kamu dengan senantiasa ada berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan boleh melimpah di dalam berbagai-bagai kebajikan,

9sebagaimana yang tersurat: Bahwa Ia ada menghamburkan, dan Ia ada memberi kepada orang miskin; maka kebenaran-Nya kekal selama-lamanya.

10Tetapi Tuhan yang mengaruniakan benih kepada penabur, dan roti untuk makanan, Ialah juga akan mengaruniakan dan memperbanyakkan taburanmu dan melebatkan buah-buahan kebajikan kamu, 11sehingga kamu kaya di dalam segala sesuatu melakukan segala kemurahan, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kami. 12Karena pekerjaan kebajikan ini bukannya sahaja mencukupkan kekurangan orang suci, melainkan bertambah-tambah lagi dengan memperbanyakkan ucapan syukur kepada Allah. 13Dan oleh sebab nyata ketetapan kamu di dalam pekerjaan kebajikan ini, maka mereka itu memuliakan Allah karena sebab taat atas pengakuan kamu kepada Injil Kristus, dan karena sebab kemurahan pemberianmu kepada mereka itu dan kepada sekalian orang. 14Dan juga di dalam mereka itu mendoakan kamu ada rindu akan kamu oleh sebab terkenangkan anugerah Allah yang teramat sangat kepadamu. 15Syukurlah kepada Allah sebab anugerah-Nya yang tiada terkira-kira itu.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

2 Corinthians 8
Top of Page
Top of Page