Proverbs 30:20 Hebrew Text Analysis
Proverbs 30:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]kênכֵּ֤ן ׀SuchAdj
1870 [e]de-reḵדֶּ֥רֶךְ[is] the wayNoun
802 [e]’iš-šāh,אִשָּׁ֗הwomenNoun
5003 [e]mə-nā-’ā-p̄eṯמְנָ֫אָ֥פֶתof an adulterousVerb
398 [e]’ā-ḵə-lāhאָ֭כְלָהshe eatsVerb
4229 [e]ū-mā-ḥă-ṯāhוּמָ֣חֲתָהand wipes herVerb
6310 [e]p̄î-hā;פִ֑יהָmouthNoun
559 [e]wə-’ā-mə-rāh,וְ֝אָמְרָ֗הand saidVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6466 [e]p̄ā-‘al-tîפָעַ֥לְתִּיdo I have doneVerb
205 [e]’ā-wen.אָֽוֶן׃wickednessNoun
  פ -  
Hebrew Texts
משלי 30:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֵּ֤ן ׀ דֶּ֥רֶךְ אִשָּׁ֗ה מְנָ֫אָ֥פֶת אָ֭כְלָה וּמָ֣חֲתָה פִ֑יהָ וְ֝אָמְרָ֗ה לֹֽא־פָעַ֥לְתִּי אָֽוֶן׃ פ

משלי 30:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כן ׀ דרך אשה מנאפת אכלה ומחתה פיה ואמרה לא־פעלתי און׃ פ

Links
Proverbs 30:20Proverbs 30:20 Text AnalysisProverbs 30:20 InterlinearProverbs 30:20 MultilingualProverbs 30:20 TSKProverbs 30:20 Cross ReferencesProverbs 30:20 Bible HubProverbs 30:20 Biblia ParalelaProverbs 30:20 Chinese BibleProverbs 30:20 French BibleProverbs 30:20 German Bible

Bible Hub
Proverbs 30:19
Top of Page
Top of Page