Numbers 27:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֣עַשׂ
way-ya-‘aś
So didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4872 [e]מֹשֶׁ֔ה
mō-šeh,
MosesN-proper-ms
834 [e]כַּאֲשֶׁ֛ר
ka-’ă-šer
asPrep-k | Pro-r
6680 [e]צִוָּ֥ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
853 [e]אֹת֑וֹ
’ō-ṯōw;
himDirObjM | 3ms
3947 [e]וַיִּקַּ֣ח
way-yiq-qaḥ
and He tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3091 [e]יְהוֹשֻׁ֗עַ
yə-hō-wō-šu-a‘,
JoshuaN-proper-ms
5975 [e]וַיַּֽעֲמִדֵ֙הוּ֙
way-ya-‘ă-mi-ḏê-hū
and set himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
6440 [e]לִפְנֵי֙
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
499 [e]אֶלְעָזָ֣ר
’el-‘ā-zār
EleazarN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֔ן
hak-kō-hên,
the priestArt | N-ms
6440 [e]וְלִפְנֵ֖י
wə-lip̄-nê
and beforeConj-w, Prep-l | N-cpc
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
5712 [e]הָעֵדָֽה׃
hā-‘ê-ḏāh.
the congregationArt | N-fs

Hebrew Texts
במדבר 27:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַשׂ מֹשֶׁ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֹתֹ֑ו וַיִּקַּ֣ח אֶת־יְהֹושֻׁ֗עַ וַיַּֽעֲמִדֵ֙הוּ֙ לִפְנֵי֙ אֶלְעָזָ֣ר הַכֹּהֵ֔ן וְלִפְנֵ֖י כָּל־הָעֵדָֽה׃

במדבר 27:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את־יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה׃

במדבר 27:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את־יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל־העדה׃

במדבר 27:22 Hebrew Bible
ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Moses did just as the LORD commanded him; and he took Joshua and set him before Eleazar the priest and before all the congregation.

King James Bible
And Moses did as the LORD commanded him: and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation:

Holman Christian Standard Bible
Moses did as the LORD commanded him. He took Joshua, had him stand before Eleazar the priest and the entire community,
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 27:19 And set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; …

Deuteronomy 3:28 But charge Joshua, and encourage him, and strengthen him: for he …

Deuteronomy 31:7,8 And Moses called to Joshua, and said to him in the sight of all Israel, …

Links
Numbers 27:22Numbers 27:22 NIVNumbers 27:22 NLTNumbers 27:22 ESVNumbers 27:22 NASBNumbers 27:22 KJVNumbers 27:22 Bible AppsNumbers 27:22 Biblia ParalelaNumbers 27:22 Chinese BibleNumbers 27:22 French BibleNumbers 27:22 German BibleBible Hub
Numbers 27:21
Top of Page
Top of Page