Numbers 19:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וְלָקַ֨ח
wə-lā-qaḥ
And shall takeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
231 [e]אֵז֜וֹב
’ê-zō-wḇ
hyssopN-ms
2881 [e]וְטָבַ֣ל
wə-ṭā-ḇal
and dip [it]Conj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
4325 [e]בַּמַּיִם֮
bam-ma-yim
in the waterPrep-b, Art | N-mp
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
a personN-ms
2889 [e]טָהוֹר֒
ṭā-hō-wr
cleanAdj-ms
5137 [e]וְהִזָּ֤ה
wə-hiz-zāh
and sprinkle [it]Conj-w | V-Hifil-ConjPerf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
168 [e]הָאֹ֙הֶל֙
hā-’ō-hel
the tentArt | N-ms
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and onConj-w | Prep
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3627 [e]הַכֵּלִ֔ים
hak-kê-lîm,
the vesselsArt | N-mp
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and onConj-w | Prep
5315 [e]הַנְּפָשׁ֖וֹת
han-nə-p̄ā-šō-wṯ
the personsArt | N-fp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
1961 [e]הָֽיוּ־
hā-yū-
wereV-Qal-Perf-3cp
8033 [e]שָׁ֑ם
šām;
thereAdv
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
or onConj-w | Prep
5060 [e]הַנֹּגֵ֗עַ
han-nō-ḡê-a‘,
the one who touchedArt | V-Qal-Prtcpl-ms
6106 [e]בַּעֶ֙צֶם֙
ba-‘e-ṣem
a bonePrep-b, Art | N-fs
176 [e]א֣וֹ
’ōw
orConj
2491 [e]בֶֽחָלָ֔ל
ḇe-ḥā-lāl,
the slainPrep-b, Art | N-ms
176 [e]א֥וֹ
’ōw
orConj
4191 [e]בַמֵּ֖ת
ḇam-mêṯ
the deadPrep-b, Art | V-Qal-Prtcpl-ms
176 [e]א֥וֹ
’ōw
orConj
6913 [e]בַקָּֽבֶר׃
ḇaq-qā-ḇer.
a gravePrep-b, Art | N-ms

Hebrew Texts
במדבר 19:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַ֨ח אֵזֹ֜וב וְטָבַ֣ל בַּמַּיִם֮ אִ֣ישׁ טָהֹור֒ וְהִזָּ֤ה עַל־הָאֹ֙הֶל֙ וְעַל־כָּל־הַכֵּלִ֔ים וְעַל־הַנְּפָשֹׁ֖ות אֲשֶׁ֣ר הָֽיוּ־שָׁ֑ם וְעַל־הַנֹּגֵ֗עַ בַּעֶ֙צֶם֙ אֹ֣ו בֶֽחָלָ֔ל אֹ֥ו בַמֵּ֖ת אֹ֥ו בַקָּֽבֶר׃

במדבר 19:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על־האהל ועל־כל־הכלים ועל־הנפשות אשר היו־שם ועל־הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃

במדבר 19:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על־האהל ועל־כל־הכלים ועל־הנפשות אשר היו־שם ועל־הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃

במדבר 19:18 Hebrew Bible
ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
A clean person shall take hyssop and dip it in the water, and sprinkle it on the tent and on all the furnishings and on the persons who were there, and on the one who touched the bone or the one slain or the one dying naturally or the grave.

King James Bible
And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:

Holman Christian Standard Bible
A person who is clean is to take hyssop, dip it in the water, and sprinkle the tent, all the furnishings, and the people who were there. He is also to sprinkle the one who touched a bone, a grave, a corpse, or a person who had been killed."
Treasury of Scripture Knowledge

Numbers 19:9 And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, …

Psalm 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall …

Ezekiel 36:25-27 Then will I sprinkle clean water on you, and you shall be clean: …

John 15:2,3 Every branch in me that bears not fruit he takes away: and every …

John 17:17,19 Sanctify them through your truth: your word is truth…

Hebrews 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal …

Links
Numbers 19:18Numbers 19:18 NIVNumbers 19:18 NLTNumbers 19:18 ESVNumbers 19:18 NASBNumbers 19:18 KJVNumbers 19:18 Bible AppsNumbers 19:18 Biblia ParalelaNumbers 19:18 Chinese BibleNumbers 19:18 French BibleNumbers 19:18 German BibleBible Hub
Numbers 19:17
Top of Page
Top of Page