Mark 6:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
1831 [e]ἐξῆλθεν
exēlthen
He went outV-AIA-3S
1564 [e]ἐκεῖθεν,
ekeithen
from thereAdv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
cameV-PIM/P-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3968 [e]πατρίδα
patrida
hometownN-AFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him;PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
190 [e]ἀκολουθοῦσιν
akolouthousin
followV-PIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐξῆλθε ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα ἑαυτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

Mark 6:1 Hebrew Bible
ויצא משם ויבא אל ארצו וילכו אחריו תלמידיו׃

Mark 6:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܬܐ ܠܡܕܝܢܬܗ ܘܕܒܝܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܀ 2 ܘܟܕ ܗܘܬ ܫܒܬܐ ܫܪܝ ܠܡܠܦܘ ܒܟܢܘܫܬܐ ܘܤܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܐܬܕܡܪܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܡܟܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܚܟܡܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܐܝܕܘܗܝ ܢܗܘܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus went out from there and came into His hometown; and His disciples followed Him.

King James Bible
And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.

Holman Christian Standard Bible
He went away from there and came to His hometown, and His disciples followed Him.
Treasury of Scripture Knowledge

and came.

Matthew 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their …

Luke 4:16 And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his …

Links
Mark 6:1Mark 6:1 NIVMark 6:1 NLTMark 6:1 ESVMark 6:1 NASBMark 6:1 KJVMark 6:1 Bible AppsMark 6:1 Biblia ParalelaMark 6:1 Chinese BibleMark 6:1 French BibleMark 6:1 German BibleBible Hub
Mark 5:43
Top of Page
Top of Page