Leviticus 11:43
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
408 [e]אַל־
’al-
NotAdv
8262 [e]תְּשַׁקְּצוּ֙
tə-šaq-qə-ṣū
You shall make abominableV-Piel-Imperf-2mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5315 [e]נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם
nap̄-šō-ṯê-ḵem,
yourselvesN-fpc | 2mp
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
with anyPrep-b | N-msc
8318 [e]הַשֶּׁ֖רֶץ
haš-še-reṣ
creeping thingArt | N-ms
8317 [e]הַשֹּׁרֵ֑ץ
haš-šō-rêṣ;
that creepsArt | V-Qal-Prtcpl-ms
3808 [e]וְלֹ֤א
wə-lō
norConj-w | Adv-NegPrt
2930 [e]תִֽטַּמְּאוּ֙
ṯiṭ-ṭam-mə-’ū
shall you make yourselves uncleanV-Hitpael-Imperf-2mp
  בָּהֶ֔ם
bā-hem,
with themPrep | 3mp
2933 [e]וְנִטְמֵתֶ֖ם
wə-niṭ-mê-ṯem
and lest you be defiledConj-w | V-Nifal-ConjPerf-2mp
  בָּֽם׃
bām.
by themPrep | 3mp

Hebrew Texts
ויקרא 11:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַל־תְּשַׁקְּצוּ֙ אֶת־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶ֔ם בְּכָל־הַשֶּׁ֖רֶץ הַשֹּׁרֵ֑ץ וְלֹ֤א תִֽטַּמְּאוּ֙ בָּהֶ֔ם וְנִטְמֵתֶ֖ם בָּֽם׃

ויקרא 11:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תשקצו את־נפשתיכם בכל־השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃

ויקרא 11:43 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אל־תשקצו את־נפשתיכם בכל־השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃

ויקרא 11:43 Hebrew Bible
אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Do not render yourselves detestable through any of the swarming things that swarm; and you shall not make yourselves unclean with them so that you become unclean.

King James Bible
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

Holman Christian Standard Bible
Do not become contaminated by any creature that swarms; do not become unclean or defiled by them.
Treasury of Scripture Knowledge

Ye shall

Leviticus 11:41,42 And every creeping thing that creeps on the earth shall be an abomination; …

Leviticus 20:25 You shall therefore put difference between clean beasts and unclean, …

yourselves [heb] your souls

Links
Leviticus 11:43Leviticus 11:43 NIVLeviticus 11:43 NLTLeviticus 11:43 ESVLeviticus 11:43 NASBLeviticus 11:43 KJVLeviticus 11:43 Bible AppsLeviticus 11:43 Biblia ParalelaLeviticus 11:43 Chinese BibleLeviticus 11:43 French BibleLeviticus 11:43 German BibleBible Hub
Leviticus 11:42
Top of Page
Top of Page