Judges 7:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֣א
way-yā-ḇō
And when had comeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1439 [e]גִדְע֔וֹן
ḡiḏ-‘ō-wn,
GideonN-proper-ms
2009 [e]וְהִ֨נֵּה־
wə-hin-nêh-
and there wasConj-w | Interjection
376 [e]אִ֔ישׁ
’îš,
a manN-ms
5608 [e]מְסַפֵּ֥ר
mə-sap-pêr
tellingV-Piel-Prtcpl-ms
7453 [e]לְרֵעֵ֖הוּ
lə-rê-‘ê-hū
to his companionPrep-l | N-msc | 3ms
2472 [e]חֲל֑וֹם
ḥă-lō-wm;
a dreamN-ms
559 [e]וַיֹּ֜אמֶר
way-yō-mer
and He saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2009 [e]הִנֵּ֧ה
hin-nêh
beholdInterjection
2472 [e]חֲל֣וֹם
ḥă-lō-wm
a dreamN-ms
2492 [e]חָלַ֗מְתִּי
ḥā-lam-tî,
I have hadV-Qal-Perf-1cs
2009 [e]וְהִנֵּ֨ה
wə-hin-nêh
and [To my] surpriseConj-w | Interjection
  [צלול]
[ṣə-lō-wl
-Noun - masculine singular construct N-msc
 
ḵ]
 
6742 [e](צְלִ֜יל)
(ṣə-lîl
a loaf ofN-msc
 
q)
 
3899 [e]לֶ֤חֶם
le-ḥem
breadN-msc
8184 [e]שְׂעֹרִים֙
śə-‘ō-rîm
barleyN-fp
2015 [e]מִתְהַפֵּךְ֙
miṯ-hap-pêḵ
tumbledV-Hitpael-Prtcpl-ms
4264 [e]בְּמַחֲנֵ֣ה
bə-ma-ḥă-nêh
into the campPrep-b | N-csc
4080 [e]מִדְיָ֔ן
miḏ-yān,
of MidianN-proper-ms
935 [e]וַיָּבֹ֣א
way-yā-ḇō
and it cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
toPrep
168 [e]הָ֠אֹהֶל
hā-’ō-hel
a tentArt | N-ms
5221 [e]וַיַּכֵּ֧הוּ
way-yak-kê-hū
and struck itConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
5307 [e]וַיִּפֹּ֛ל
way-yip-pōl
so that it fellConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2015 [e]וַיַּהַפְכֵ֥הוּ
way-ya-hap̄-ḵê-hū
and overturnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3ms
4605 [e]לְמַ֖עְלָה
lə-ma‘-lāh
upsidePrep-l | Adv | 3fs
5307 [e]וְנָפַ֥ל
wə-nā-p̄al
and collapsedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
168 [e]הָאֹֽהֶל׃
hā-’ō-hel.
the tentArt | N-ms

Hebrew Texts
שופטים 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א גִדְעֹ֔ון וְהִ֨נֵּה־אִ֔ישׁ מְסַפֵּ֥ר לְרֵעֵ֖הוּ חֲלֹ֑ום וַיֹּ֜אמֶר הִנֵּ֧ה חֲלֹ֣ום חָלַ֗מְתִּי וְהִנֵּ֨ה [צְלֹול כ] (צְלִ֜יל ק) לֶ֤חֶם שְׂעֹרִים֙ מִתְהַפֵּךְ֙ בְּמַחֲנֵ֣ה מִדְיָ֔ן וַיָּבֹ֣א עַד־הָ֠אֹהֶל וַיַּכֵּ֧הוּ וַיִּפֹּ֛ל וַיַּהַפְכֵ֥הוּ לְמַ֖עְלָה וְנָפַ֥ל הָאֹֽהֶל׃

שופטים 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא גדעון והנה־איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה [צלול כ] (צליל ק) לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד־האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל׃

שופטים 7:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא גדעון והנה־איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה [צלול כ] (צליל ק) לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד־האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל׃

שופטים 7:13 Hebrew Bible
ויבא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלום חלמתי והנה צלול לחם שערים מתהפך במחנה מדין ויבא עד האהל ויכהו ויפל ויהפכהו למעלה ונפל האהל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When Gideon came, behold, a man was relating a dream to his friend. And he said, "Behold, I had a dream; a loaf of barley bread was tumbling into the camp of Midian, and it came to the tent and struck it so that it fell, and turned it upside down so that the tent lay flat."

King James Bible
And when Gideon was come, behold, there was a man that told a dream unto his fellow, and said, Behold, I dreamed a dream, and, lo, a cake of barley bread tumbled into the host of Midian, and came unto a tent, and smote it that it fell, and overturned it, that the tent lay along.

Holman Christian Standard Bible
When Gideon arrived, there was a man telling his friend about a dream. He said, "Listen, I had a dream: a loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp, struck a tent, and it fell. The loaf turned the tent upside down so that it collapsed."
Treasury of Scripture Knowledge

lo, a cake

Judges 3:15,31 But when the children of Israel cried to the LORD, the LORD raised …

Judges 4:9,21 And she said, I will surely go with you: notwithstanding the journey …

Judges 6:15 And he said to him, Oh my Lord, with which shall I save Israel? …

Isaiah 41:14,15 Fear not, you worm Jacob, and you men of Israel; I will help you, …

1 Corinthians 1:27 But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise…

Links
Judges 7:13Judges 7:13 NIVJudges 7:13 NLTJudges 7:13 ESVJudges 7:13 NASBJudges 7:13 KJVJudges 7:13 Bible AppsJudges 7:13 Biblia ParalelaJudges 7:13 Chinese BibleJudges 7:13 French BibleJudges 7:13 German BibleBible Hub
Judges 7:12
Top of Page
Top of Page