John 8:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγουσιν
legousin
they sayV-PIA-3P
846 [e]αὐτῷ,
autō
to Him,PPro-DM3S
1320 [e]Διδάσκαλε,
Didaskale
Teacher,N-VMS
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
3588 [e]
- Art-NFS
1135 [e]γυνὴ
gynē
womanN-NFS
2638 [e]κατείληπται*
kateilēptai
was caughtV-RIM/P-3S
1909 [e]ἐπ’*
ep’
inPrep
1888 [e]αυτοφώρῳ*
autophōrō
the very act,Adj-DNS
3431 [e]μοιχευομένη.
moicheuomenē
committing adultery.V-PPM/P-NFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Nestle 1904
λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ' αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγουσιν αὐτῷ, πειράζοντες, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη ἐπ’ αὐτοφόρῳ μοιχευομένη. εἶπον αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταύτην εὕρομεν ἐπ’ αὐτοφώρῳ μοιχευομένην.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγουσιν αὐτῷ· Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατειλήφθη ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατειλήφθη ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε αὕτη ἡ γυνὴ κατείληφθη ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη·

John 8:4 Hebrew Bible
ויאמרו אליו רבי האשה הזאת נתפשה כשנטמאת בנאופיה׃

John 8:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܠܦܢܐ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܐܬܬܚܕܬ ܓܠܝܐܝܬ ܒܗ ܒܤܘܥܪܢܐ ܕܓܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
they said to Him, "Teacher, this woman has been caught in adultery, in the very act.

King James Bible
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

Holman Christian Standard Bible
Teacher," they said to Him, "this woman was caught in the act of committing adultery.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 8:4John 8:4 NIVJohn 8:4 NLTJohn 8:4 ESVJohn 8:4 NASBJohn 8:4 KJVJohn 8:4 Bible AppsJohn 8:4 Biblia ParalelaJohn 8:4 Chinese BibleJohn 8:4 French BibleJohn 8:4 German BibleBible Hub
John 8:3
Top of Page
Top of Page