John 18:19
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
- Art-NMS
3767 [e]οὖν
oun
ThenConj
749 [e]ἀρχιερεὺς
archiereus
the high priestN-NMS
2065 [e]ἠρώτησεν
ērōtēsen
questionedV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
JesusN-AMS
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3101 [e]μαθητῶν
mathētōn
disciplesN-GMP
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1322 [e]διδαχῆς
didachēs
teachingN-GFS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of Him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:19 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ

John 18:19 Hebrew Bible
וישאל הכהן הגדול את ישוע על תלמידיו ועל לקחו׃

John 18:19 Aramaic NT: Peshitta
ܪܒ ܟܗܢܐ ܕܝܢ ܫܐܠܗ ܠܝܫܘܥ ܥܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The high priest then questioned Jesus about His disciples, and about His teaching.

King James Bible
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.

Holman Christian Standard Bible
The high priest questioned Jesus about His disciples and about His teaching.
Treasury of Scripture Knowledge

asked.

Luke 11:53,54 And as he said these things to them, the scribes and the Pharisees …

Luke 20:20 And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves …

Links
John 18:19John 18:19 NIVJohn 18:19 NLTJohn 18:19 ESVJohn 18:19 NASBJohn 18:19 KJVJohn 18:19 Bible AppsJohn 18:19 Biblia ParalelaJohn 18:19 Chinese BibleJohn 18:19 French BibleJohn 18:19 German BibleBible Hub
John 18:18
Top of Page
Top of Page