Jeremiah 40:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7650 [e]וַיִּשָּׁבַ֨ע
way-yiš-šā-ḇa‘
And took an oathConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
  לָהֶ֜ם
lā-hem
before themPrep | 3mp
1436 [e]גְּדַלְיָ֨הוּ
gə-ḏal-yā-hū
GedaliahN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
296 [e]אֲחִיקָ֤ם
’ă-ḥî-qām
of AhikamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
8227 [e]שָׁפָן֙
šā-p̄ān
of ShaphanN-proper-ms
376 [e]וּלְאַנְשֵׁיהֶ֣ם
ū-lə-’an-šê-hem
and their menConj-w, Prep-l | N-mpc | 3mp
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
3372 [e]תִּֽירְא֖וּ
tî-rə-’ū
do be afraidV-Qal-Imperf-2mp
5647 [e]מֵעֲב֣וֹד
mê-‘ă-ḇō-wḏ
to servePrep-m | V-Qal-Inf
3778 [e]הַכַּשְׂדִּ֑ים
hak-kaś-dîm;
the ChaldeansArt | N-proper-mp
3427 [e]שְׁב֣וּ
šə-ḇū
DwellV-Qal-Imp-mp
776 [e]בָאָ֗רֶץ
ḇā-’ā-reṣ,
in the landPrep-b, Art | N-fs
5647 [e]וְעִבְד֛וּ
wə-‘iḇ-ḏū
and serveConj-w | V-Qal-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4428 [e]מֶ֥לֶךְ
me-leḵ
the kingN-msc
894 [e]בָּבֶ֖ל
bā-ḇel
of BabylonN-proper-fs
3190 [e]וְיִיטַ֥ב
wə-yî-ṭaḇ
and it shall be wellConj-w | V-Qal-ConjImperf-3ms
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
with youPrep | 2mpHebrew Texts
ירמיה 40:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשָּׁבַ֨ע לָהֶ֜ם גְּדַלְיָ֨הוּ בֶן־אֲחִיקָ֤ם בֶּן־שָׁפָן֙ וּלְאַנְשֵׁיהֶ֣ם לֵאמֹ֔ר אַל־תִּֽירְא֖וּ מֵעֲבֹ֣וד הַכַּשְׂדִּ֑ים שְׁב֣וּ בָאָ֗רֶץ וְעִבְד֛וּ אֶת־מֶ֥לֶךְ בָּבֶ֖ל וְיִיטַ֥ב לָכֶֽם׃

ירמיה 40:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבע להם גדליהו בן־אחיקם בן־שפן ולאנשיהם לאמר אל־תיראו מעבוד הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל וייטב לכם׃

ירמיה 40:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישבע להם גדליהו בן־אחיקם בן־שפן ולאנשיהם לאמר אל־תיראו מעבוד הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל וייטב לכם׃

ירמיה 40:9 Hebrew Bible
וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמר אל תיראו מעבוד הכשדים שבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Gedaliah the son of Ahikam, the son of Shaphan, swore to them and to their men, saying, "Do not be afraid of serving the Chaldeans; stay in the land and serve the king of Babylon, that it may go well with you.

King James Bible
And Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan sware unto them and to their men, saying, Fear not to serve the Chaldeans: dwell in the land, and serve the king of Babylon, and it shall be well with you.

Holman Christian Standard Bible
Gedaliah son of Ahikam, son of Shaphan, swore an oath to them and their men, assuring them, "Don't be afraid to serve the Chaldeans. Live in the land and serve the king of Babylon, and it will go well for you.
Treasury of Scripture Knowledge

sware.

1 Samuel 20:16,17 So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let …

2 Kings 25:24 And Gedaliah swore to them, and to their men, and said to them, Fear …

Fear.

Jeremiah 27:11 But the nations that bring their neck under the yoke of the king …

Jeremiah 38:17-20 Then said Jeremiah to Zedekiah, Thus said the LORD, the God of hosts, …

Genesis 49:15 And he saw that rest was good, and the land that it was pleasant; …

Psalm 37:3 Trust in the LORD, and do good; so shall you dwell in the land, and …

Psalm 128:2 For you shall eat the labor of your hands: happy shall you be, and …

Links
Jeremiah 40:9Jeremiah 40:9 NIVJeremiah 40:9 NLTJeremiah 40:9 ESVJeremiah 40:9 NASBJeremiah 40:9 KJVJeremiah 40:9 Bible AppsJeremiah 40:9 Biblia ParalelaJeremiah 40:9 Chinese BibleJeremiah 40:9 French BibleJeremiah 40:9 German BibleBible Hub
Jeremiah 40:8
Top of Page
Top of Page