Jeremiah 38:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַיִּקַּ֣ח ׀
way-yiq-qaḥ
So tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  עֶֽבֶד־
‘e-ḇeḏ-
- 
5663 [e]מֶ֨לֶךְ
me-leḵ
Ebed-melechN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
376 [e]הָאֲנָשִׁ֜ים
hā-’ă-nā-šîm
the menArt | N-mp
3027 [e]בְּיָד֗וֹ
bə-yā-ḏōw,
with himPrep-b | N-fsc | 3ms
935 [e]וַיָּבֹ֤א
way-yā-ḇō
and went intoConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
the houseN-msc
4428 [e]הַמֶּ֙לֶךְ֙
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
underPrep
8478 [e]תַּ֣חַת
ta-ḥaṯ
underPrep
214 [e]הָאוֹצָ֔ר
hā-’ō-w-ṣār,
the treasuryArt | N-ms
3947 [e]וַיִּקַּ֤ח
way-yiq-qaḥ
and tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8033 [e]מִשָּׁם֙
miš-šām
from therePrep-m | Adv
1094 [e]בְּלוֹיֵ֣
bə-lō-w-yê
oldN-mpc
  [הסחבות]
[has-sə-ḥā-ḇō-wṯ
-Article :: Noun - feminine plural Art | N-fp
 
ḵ]
 
5499 [e](סְחָב֔וֹת)
(sə-ḥā-ḇō-wṯ,
clothesN-fp
 
q)
 
1094 [e]וּבְלוֹיֵ֖
ū-ḇə-lō-w-yê
and oldConj-w | N-mpc
4418 [e]מְלָחִ֑ים
mə-lā-ḥîm;
ragsN-mp
7971 [e]וַיְשַׁלְּחֵ֧ם
way-šal-lə-ḥêm
and let them downConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms | 3mp
413 [e]אֶֽל־
’el-
toPrep
3414 [e]יִרְמְיָ֛הוּ
yir-mə-yā-hū
JeremiahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
IntoPrep
953 [e]הַבּ֖וֹר
hab-bō-wr
the dungeonArt | N-ms
2256 [e]בַּחֲבָלִֽים׃
ba-ḥă-ḇā-lîm.
by ropesPrep-b, Art | N-mp

Hebrew Texts
ירמיה 38:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֣ח ׀ עֶֽבֶד־מֶ֨לֶךְ אֶת־הָאֲנָשִׁ֜ים בְּיָדֹ֗ו וַיָּבֹ֤א בֵית־הַמֶּ֙לֶךְ֙ אֶל־תַּ֣חַת הָאֹוצָ֔ר וַיִּקַּ֤ח מִשָּׁם֙ בְּלֹויֵ֣ [הַסְּחָבֹות כ] (סְחָבֹ֔ות ק) וּבְלֹויֵ֖ מְלָחִ֑ים וַיְשַׁלְּחֵ֧ם אֶֽל־יִרְמְיָ֛הוּ אֶל־הַבֹּ֖ור בַּחֲבָלִֽים׃

ירמיה 38:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח ׀ עבד־מלך את־האנשים בידו ויבא בית־המלך אל־תחת האוצר ויקח משם בלוי [הסחבות כ] (סחבות ק) ובלוי מלחים וישלחם אל־ירמיהו אל־הבור בחבלים׃

ירמיה 38:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקח ׀ עבד־מלך את־האנשים בידו ויבא בית־המלך אל־תחת האוצר ויקח משם בלוי [הסחבות כ] (סחבות ק) ובלוי מלחים וישלחם אל־ירמיהו אל־הבור בחבלים׃

ירמיה 38:11 Hebrew Bible
ויקח עבד מלך את האנשים בידו ויבא בית המלך אל תחת האוצר ויקח משם בלוי הסחבות ובלוי מלחים וישלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Ebed-melech took the men under his authority and went into the king's palace to a place beneath the storeroom and took from there worn-out clothes and worn-out rags and let them down by ropes into the cistern to Jeremiah.

King James Bible
So Ebedmelech took the men with him, and went into the house of the king under the treasury, and took thence old cast clouts and old rotten rags, and let them down by cords into the dungeon to Jeremiah.

Holman Christian Standard Bible
So Ebed-melech took the men under his authority and went to the king's palace to a place below the storehouse. From there he took old rags and worn-out clothes and lowered them by ropes to Jeremiah in the cistern.
Treasury of Scripture Knowledge

let them.

Jeremiah 38:6 Then took they Jeremiah, and cast him into the dungeon of Malchiah …

Links
Jeremiah 38:11Jeremiah 38:11 NIVJeremiah 38:11 NLTJeremiah 38:11 ESVJeremiah 38:11 NASBJeremiah 38:11 KJVJeremiah 38:11 Bible AppsJeremiah 38:11 Biblia ParalelaJeremiah 38:11 Chinese BibleJeremiah 38:11 French BibleJeremiah 38:11 German BibleBible Hub
Jeremiah 38:10
Top of Page
Top of Page