Jeremiah 32:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וָאֶתֵּ֞ן
wā-’et-tên
and I gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-1cs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5612 [e]הַסֵּ֣פֶר
has-sê-p̄er
the deedArt | N-ms
4736 [e]הַמִּקְנָ֗ה
ham-miq-nāh,
purchaseArt | N-fs
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1263 [e]בָּר֣וּךְ
bā-rūḵ
BaruchN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5374 [e]נֵרִיָּה֮
nê-rî-yāh
of NeriahN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
4271 [e]מַחְסֵיָה֒
maḥ-sê-yāh
of MahseiahN-proper-ms
5869 [e]לְעֵינֵי֙
lə-‘ê-nê
in the presencePrep-l | N-cdc
2601 [e]חֲנַמְאֵ֣ל
ḥă-nam-’êl
of HanamelN-proper-ms
1730 [e]דֹּדִ֔י
dō-ḏî,
my uncle's [son]N-msc | 1cs
5869 [e]וּלְעֵינֵי֙
ū-lə-‘ê-nê
and in the presenceConj-w, Prep-l | N-cdc
5707 [e]הָֽעֵדִ֔ים
hā-‘ê-ḏîm,
of the witnessesArt | N-mp
3789 [e]הַכֹּתְבִ֖ים
hak-kō-ṯə-ḇîm
who signedArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5612 [e]בְּסֵ֣פֶר
bə-sê-p̄er
deedPrep-b | N-msc
4736 [e]הַמִּקְנָ֑ה
ham-miq-nāh;
the purchaseArt | N-fs
5869 [e]לְעֵינֵי֙
lə-‘ê-nê
beforePrep-l | N-cdc
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3064 [e]הַיְּהוּדִ֔ים
hay-yə-hū-ḏîm,
the JewsArt | N-proper-mp
3427 [e]הַיֹּשְׁבִ֖ים
hay-yō-šə-ḇîm
who satArt | V-Qal-Prtcpl-mp
2691 [e]בַּחֲצַ֥ר
ba-ḥă-ṣar
in the courtPrep-b | N-csc
4307 [e]הַמַּטָּרָֽה׃
ham-maṭ-ṭā-rāh.
of the prisonArt | N-fs

Hebrew Texts
ירמיה 32:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֶתֵּ֞ן אֶת־הַסֵּ֣פֶר הַמִּקְנָ֗ה אֶל־בָּר֣וּךְ בֶּן־נֵרִיָּה֮ בֶּן־מַחְסֵיָה֒ לְעֵינֵי֙ חֲנַמְאֵ֣ל דֹּדִ֔י וּלְעֵינֵי֙ הָֽעֵדִ֔ים הַכֹּתְבִ֖ים בְּסֵ֣פֶר הַמִּקְנָ֑ה לְעֵינֵי֙ כָּל־הַיְּהוּדִ֔ים הַיֹּשְׁבִ֖ים בַּחֲצַ֥ר הַמַּטָּרָֽה׃

ירמיה 32:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתן את־הספר המקנה אל־ברוך בן־נריה בן־מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל־היהודים הישבים בחצר המטרה׃

ירמיה 32:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואתן את־הספר המקנה אל־ברוך בן־נריה בן־מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל־היהודים הישבים בחצר המטרה׃

ירמיה 32:12 Hebrew Bible
ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישבים בחצר המטרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and I gave the deed of purchase to Baruch the son of Neriah, the son of Mahseiah, in the sight of Hanamel my uncle's son and in the sight of the witnesses who signed the deed of purchase, before all the Jews who were sitting in the court of the guard.

King James Bible
And I gave the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, the son of Maaseiah, in the sight of Hanameel mine uncle's son, and in the presence of the witnesses that subscribed the book of the purchase, before all the Jews that sat in the court of the prison.

Holman Christian Standard Bible
and gave the purchase agreement to Baruch son of Neriah, son of Mahseiah. I did this in the sight of my cousin Hanamel, the witnesses who were signing the purchase agreement, and all the Judeans sitting in the guard's courtyard.
Treasury of Scripture Knowledge

Baruch.

Jeremiah 32:16 Now when I had delivered the evidence of the purchase to Baruch the …

Jeremiah 36:4,5,16-19,26 Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah: and Baruch wrote from …

Jeremiah 43:3-6 But Baruch the son of Neriah sets you on against us, for to deliver …

Jeremiah 45:1 The word that Jeremiah the prophet spoke to Baruch the son of Neriah, …

Neriah.

Jeremiah 51:59 The word which Jeremiah the prophet commanded Seraiah the son of …

and in.

2 Corinthians 8:21 Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but …

Links
Jeremiah 32:12Jeremiah 32:12 NIVJeremiah 32:12 NLTJeremiah 32:12 ESVJeremiah 32:12 NASBJeremiah 32:12 KJVJeremiah 32:12 Bible AppsJeremiah 32:12 Biblia ParalelaJeremiah 32:12 Chinese BibleJeremiah 32:12 French BibleJeremiah 32:12 German BibleBible Hub
Jeremiah 32:11
Top of Page
Top of Page