Isaiah 22:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6801 [e]צָנ֤וֹף
ṣā-nō-wp̄
SurelyV-Qal-InfAbs
6801 [e]יִצְנָפְךָ֙
yiṣ-nā-p̄ə-ḵā
He will violently turnV-Qal-Imperf-3ms | 2ms
6802 [e]צְנֵפָ֔ה
ṣə-nê-p̄āh,
and toss youN-fs
1754 [e]כַּדּ֕וּר
kad-dūr
like a ballPrep, Art | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
IntoPrep
776 [e]אֶ֖רֶץ
’e-reṣ
a countryN-fs
7342 [e]רַחֲבַ֣ת
ra-ḥă-ḇaṯ
largeAdj-fsc
3027 [e]יָדָ֑יִם
yā-ḏā-yim;
largeN-fd
8033 [e]שָׁ֣מָּה
šām-māh
thereAdv | 3fs
4191 [e]תָמ֗וּת
ṯā-mūṯ,
you shall dieV-Qal-Imperf-2ms
8033 [e]וְשָׁ֙מָּה֙
wə-šām-māh
and thereConj-w | Adv | 3fs
4818 [e]מַרְכְּב֣וֹת
mar-kə-ḇō-wṯ
chariotsN-fpc
3519 [e]כְּבוֹדֶ֔ךָ
kə-ḇō-w-ḏe-ḵā,
your gloriousN-msc | 2ms
7036 [e]קְל֖וֹן
qə-lō-wn
[Shall be] the shameN-msc
1004 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
of houseN-msc
113 [e]אֲדֹנֶֽיךָ׃
’ă-ḏō-ne-ḵā.
of your masterN-mpc | 2ms

Hebrew Texts
ישעה 22:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
צָנֹ֤וף יִצְנָפְךָ֙ צְנֵפָ֔ה כַּדּ֕וּר אֶל־אֶ֖רֶץ רַחֲבַ֣ת יָדָ֑יִם שָׁ֣מָּה תָמ֗וּת וְשָׁ֙מָּה֙ מַרְכְּבֹ֣ות כְּבֹודֶ֔ךָ קְלֹ֖ון בֵּ֥ית אֲדֹנֶֽיךָ׃

ישעה 22:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
צנוף יצנפך צנפה כדור אל־ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך׃

ישעה 22:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
צנוף יצנפך צנפה כדור אל־ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך׃

ישעה 22:18 Hebrew Bible
צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And roll you tightly like a ball, To be cast into a vast country; There you will die And there your splendid chariots will be, You shame of your master's house.'

King James Bible
He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord's house.

Holman Christian Standard Bible
wind you up into a ball, and sling you into a wide land. There you will die, and there your glorious chariots will be--a disgrace to the house of your lord.
Treasury of Scripture Knowledge

surely

Isaiah 17:13 The nations shall rush like the rushing of many waters: but God shall …

Amos 7:17 Therefore thus said the LORD; Your wife shall be an harlot in the …

a large country. Heb. a land large of spaces

Links
Isaiah 22:18Isaiah 22:18 NIVIsaiah 22:18 NLTIsaiah 22:18 ESVIsaiah 22:18 NASBIsaiah 22:18 KJVIsaiah 22:18 Bible AppsIsaiah 22:18 Biblia ParalelaIsaiah 22:18 Chinese BibleIsaiah 22:18 French BibleIsaiah 22:18 German BibleBible Hub
Isaiah 22:17
Top of Page
Top of Page