Hebrews 8:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3588 [e]
theArt-NFS
4413 [e]πρώτη
prōtē
firstAdj-NFS
1565 [e]ἐκείνη
ekeinē
thatDPro-NFS
1510 [e]ἦν
ēn
had beenV-IIA-3S
273 [e]ἄμεμπτος,
amemptos
faultless,Adj-NFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1208 [e]δευτέρας
deuteras
for a secondAdj-GFS
2212 [e]ἐζητεῖτο
ezēteito
would have been soughtV-IIM/P-3S
5117 [e]τόπος.
topos
a place.N-NMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Nestle 1904
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος·

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ γάρ ὁ πρῶτος ἐκεῖνος εἰμί ἄμεμπτος οὐ ἄν δεύτερος ζητέω τόπος

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος

Hebrews 8:7 Hebrew Bible
כי אלו היתה הראשונה ההיא תמימה לא יבקש מקום לשניה׃

Hebrews 8:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܗܕܐ ܕܬܪܬܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion sought for a second.

King James Bible
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.

Holman Christian Standard Bible
For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion for a second one.
Treasury of Scripture Knowledge

had.

Hebrews 8:6 But now has he obtained a more excellent ministry, by how much also …

Hebrews 7:11,18 If therefore perfection were by the Levitical priesthood…

Galatians 3:21 Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there …

Links
Hebrews 8:7Hebrews 8:7 NIVHebrews 8:7 NLTHebrews 8:7 ESVHebrews 8:7 NASBHebrews 8:7 KJVHebrews 8:7 Bible AppsHebrews 8:7 Biblia ParalelaHebrews 8:7 Chinese BibleHebrews 8:7 French BibleHebrews 8:7 German BibleBible Hub
Hebrews 8:6
Top of Page
Top of Page