Genesis 46:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6965 [e]וַיָּ֥קָם
way-yā-qām
And aroseConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3290 [e]יַעֲקֹ֖ב
ya-‘ă-qōḇ
JacobN-proper-ms
  מִבְּאֵ֣ר
mib-bə-’êr
fromPrep
884 [e]שָׁ֑בַע
šā-ḇa‘;
BeershebaPrep | N-proper-fs
5375 [e]וַיִּשְׂא֨וּ
way-yiś-’ū
and carriedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֜ל
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3290 [e]יַעֲקֹ֣ב
ya-‘ă-qōḇ
JacobN-proper-ms
1 [e]אֲבִיהֶ֗ם
’ă-ḇî-hem,
their fatherN-msc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
2945 [e]טַפָּם֙
ṭap-pām
their little onesN-msc | 3mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
802 [e]נְשֵׁיהֶ֔ם
nə-šê-hem,
their wivesN-fpc | 3mp
5699 [e]בָּעֲגָל֕וֹת
bā-‘ă-ḡā-lō-wṯ
in the cartsPrep-b, Art | N-fp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
7971 [e]שָׁלַ֥ח
šā-laḥ
had sentV-Qal-Perf-3ms
6547 [e]פַּרְעֹ֖ה
par-‘ōh
PharaohN-proper-ms
5375 [e]לָשֵׂ֥את
lā-śêṯ
to carryPrep-l | V-Qal-Inf
853 [e]אֹתֽוֹ׃
’ō-ṯōw.
himDirObjM | 3ms

Hebrew Texts
בראשית 46:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֥קָם יַעֲקֹ֖ב מִבְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַיִּשְׂא֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־יַעֲקֹ֣ב אֲבִיהֶ֗ם וְאֶת־טַפָּם֙ וְאֶת־נְשֵׁיהֶ֔ם בָּעֲגָלֹ֕ות אֲשֶׁר־שָׁלַ֥ח פַּרְעֹ֖ה לָשֵׂ֥את אֹתֹֽו׃

בראשית 46:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני־ישראל את־יעקב אביהם ואת־טפם ואת־נשיהם בעגלות אשר־שלח פרעה לשאת אתו׃

בראשית 46:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני־ישראל את־יעקב אביהם ואת־טפם ואת־נשיהם בעגלות אשר־שלח פרעה לשאת אתו׃

בראשית 46:5 Hebrew Bible
ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Jacob arose from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob and their little ones and their wives in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.

King James Bible
And Jacob rose up from Beersheba: and the sons of Israel carried Jacob their father, and their little ones, and their wives, in the wagons which Pharaoh had sent to carry him.

Holman Christian Standard Bible
Jacob left Beer-sheba. The sons of Israel took their father Jacob in the wagons Pharaoh had sent to carry him, along with their children and their wives.
Treasury of Scripture Knowledge

Jacob.

Acts 7:15 So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers,

in the waggons.

Genesis 31:17,18 Then Jacob rose up, and set his sons and his wives on camels…

Genesis 45:19,21,27 Now you are commanded, this do you; take you wagons out of the land …

Exodus 10:24,26 And Pharaoh called to Moses, and said, Go you, serve the LORD; only …

Links
Genesis 46:5Genesis 46:5 NIVGenesis 46:5 NLTGenesis 46:5 ESVGenesis 46:5 NASBGenesis 46:5 KJVGenesis 46:5 Bible AppsGenesis 46:5 Biblia ParalelaGenesis 46:5 Chinese BibleGenesis 46:5 French BibleGenesis 46:5 German BibleBible Hub
Genesis 46:4
Top of Page
Top of Page