Genesis 43:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3701 [e]וְכֶ֧סֶף
wə-ḵe-sep̄
And silverConj-w | N-ms
312 [e]אַחֵ֛ר
’a-ḥêr
otherAdj-ms
3381 [e]הוֹרַ֥דְנוּ
hō-w-raḏ-nū
we have brought downV-Hifil-Perf-1cp
3027 [e]בְיָדֵ֖נוּ
ḇə-yā-ḏê-nū
in our handsPrep-b | N-fsc | 1cp
7666 [e]לִשְׁבָּר־
liš-bār-
to buyPrep-l | V-Qal-Inf
400 [e]אֹ֑כֶל
’ō-ḵel;
foodN-ms
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
3045 [e]יָדַ֔עְנוּ
yā-ḏa‘-nū,
we do knowV-Qal-Perf-1cp
4310 [e]מִי־
mî-
whoInterrog
7760 [e]שָׂ֥ם
śām
putV-Qal-Perf-3ms
3701 [e]כַּסְפֵּ֖נוּ
kas-pê-nū
our silverN-msc | 1cp
572 [e]בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּ׃
bə-’am-tə-ḥō-ṯê-nū.
in our sacksPrep-b | N-fpc | 1cp

Hebrew Texts
בראשית 43:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֶ֧סֶף אַחֵ֛ר הֹורַ֥דְנוּ בְיָדֵ֖נוּ לִשְׁבָּר־אֹ֑כֶל לֹ֣א יָדַ֔עְנוּ מִי־שָׂ֥ם כַּסְפֵּ֖נוּ בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּ׃

בראשית 43:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר־אכל לא ידענו מי־שם כספנו באמתחתינו׃

בראשית 43:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר־אכל לא ידענו מי־שם כספנו באמתחתינו׃

בראשית 43:22 Hebrew Bible
וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"We have also brought down other money in our hand to buy food; we do not know who put our money in our sacks."

King James Bible
And other money have we brought down in our hands to buy food: we cannot tell who put our money in our sacks.

Holman Christian Standard Bible
We have brought additional money with us to buy food. We don't know who put our money in the bags."
Treasury of Scripture Knowledge

no references listed for this verse.

Links
Genesis 43:22Genesis 43:22 NIVGenesis 43:22 NLTGenesis 43:22 ESVGenesis 43:22 NASBGenesis 43:22 KJVGenesis 43:22 Bible AppsGenesis 43:22 Biblia ParalelaGenesis 43:22 Chinese BibleGenesis 43:22 French BibleGenesis 43:22 German BibleBible Hub
Genesis 43:21
Top of Page
Top of Page