Genesis 30:40
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3775 [e]וְהַכְּשָׂבִים֮
wə-hak-kə-śā-ḇîm
And the lambsConj-w, Art | N-mp
6504 [e]הִפְרִ֣יד
hip̄-rîḏ
separatedV-Hifil-Perf-3ms
3290 [e]יַעֲקֹב֒
ya-‘ă-qōḇ
JacobN-proper-ms
5414 [e]וַ֠יִּתֵּן
way-yit-tên
and madeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
6440 [e]פְּנֵ֨י
pə-nê
faceN-cpc
6629 [e]הַצֹּ֧אן
haṣ-ṣōn
the flocksArt | N-cs
413 [e]אֶל־
’el-
towardPrep
6124 [e]עָקֹ֛ד
‘ā-qōḏ
the streakedAdj-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
2345 [e]ח֖וּם
ḥūm
the brownAdj-ms
6629 [e]בְּצֹ֣אן
bə-ṣōn
in the flockPrep-b | N-csc
3837 [e]לָבָ֑ן
lā-ḇān;
of LabanN-proper-ms
7896 [e]וַיָּֽשֶׁת־
way-yā-šeṯ-
but he putConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  ל֤וֹ
lōw
his ownPrep | 3ms
5739 [e]עֲדָרִים֙
‘ă-ḏā-rîm
flocksN-mp
905 [e]לְבַדּ֔וֹ
lə-ḇad-dōw,
by themselvesPrep-l | N-msc | 3ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
7896 [e]שָׁתָ֖ם
šā-ṯām
did put themV-Qal-Perf-3ms | 3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
withPrep
6629 [e]צֹ֥אן
ṣōn
flockN-csc
3837 [e]לָבָֽן׃
lā-ḇān.
of LabanN-proper-ms

Hebrew Texts
בראשית 30:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַכְּשָׂבִים֮ הִפְרִ֣יד יַעֲקֹב֒ וַ֠יִּתֵּן פְּנֵ֨י הַצֹּ֧אן אֶל־עָקֹ֛ד וְכָל־ח֖וּם בְּצֹ֣אן לָבָ֑ן וַיָּֽשֶׁת־לֹ֤ו עֲדָרִים֙ לְבַדֹּ֔ו וְלֹ֥א שָׁתָ֖ם עַל־צֹ֥אן לָבָֽן׃

בראשית 30:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל־עקד וכל־חום בצאן לבן וישת־לו עדרים לבדו ולא שתם על־צאן לבן׃

בראשית 30:40 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל־עקד וכל־חום בצאן לבן וישת־לו עדרים לבדו ולא שתם על־צאן לבן׃

בראשית 30:40 Hebrew Bible
והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jacob separated the lambs, and made the flocks face toward the striped and all the black in the flock of Laban; and he put his own herds apart, and did not put them with Laban's flock.

King James Bible
And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ringstraked, and all the brown in the flock of Laban; and he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle.

Holman Christian Standard Bible
Jacob separated the lambs and made the flocks face the streaked and the completely dark sheep in Laban's flocks. Then he set his own stock apart and didn't put them with Laban's sheep.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Genesis 30:40Genesis 30:40 NIVGenesis 30:40 NLTGenesis 30:40 ESVGenesis 30:40 NASBGenesis 30:40 KJVGenesis 30:40 Bible AppsGenesis 30:40 Biblia ParalelaGenesis 30:40 Chinese BibleGenesis 30:40 French BibleGenesis 30:40 German BibleBible Hub
Genesis 30:39
Top of Page
Top of Page