Ezra 2:61
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּמִבְּנֵי֙
ū-mib-bə-nê
And of the sonsConj-w, Prep-m | N-mpc
3548 [e]הַכֹּ֣הֲנִ֔ים
hak-kō-hă-nîm,
of the priestsArt | N-mp
1121 [e]בְּנֵ֥י
bə-nê
the sonsN-mpc
2252 [e]חֳבַיָּ֖ה
ḥo-ḇay-yāh
of HabaiahN-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
the sonsN-mpc
6976 [e]הַקּ֑וֹץ
haq-qō-wṣ;
of KozArt | N-proper-ms
1121 [e]בְּנֵ֣י
bə-nê
and the sonsN-mpc
1271 [e]בַרְזִלַּ֗י
ḇar-zil-lay,
of BarzillaiN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
3947 [e]לָ֠קַח
lā-qaḥ
tookV-Qal-Perf-3ms
1323 [e]מִבְּנ֞וֹת
mib-bə-nō-wṯ
of the daughtersPrep-m | N-fpc
1271 [e]בַּרְזִלַּ֤י
bar-zil-lay
of BarzillaiN-proper-ms
1569 [e]הַגִּלְעָדִי֙
hag-gil-‘ā-ḏî
the GileaditeArt | N-proper-ms
802 [e]אִשָּׁ֔ה
’iš-šāh,
a wifeN-fs
7121 [e]וַיִּקָּרֵ֖א
way-yiq-qā-rê
and was calledConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
byPrep
8034 [e]שְׁמָֽם׃
šə-mām.
their nameN-msc | 3mp

Hebrew Texts
עזרא 2:61 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִבְּנֵי֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים בְּנֵ֥י חֳבַיָּ֖ה בְּנֵ֣י הַקֹּ֑וץ בְּנֵ֣י בַרְזִלַּ֗י אֲשֶׁ֣ר לָ֠קַח מִבְּנֹ֞ות בַּרְזִלַּ֤י הַגִּלְעָדִי֙ אִשָּׁ֔ה וַיִּקָּרֵ֖א עַל־שְׁמָֽם׃

עזרא 2:61 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על־שמם׃

עזרא 2:61 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על־שמם׃

עזרא 2:61 Hebrew Bible
ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזלי אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אשה ויקרא על שמם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Of the sons of the priests: the sons of Habaiah, the sons of Hakkoz, the sons of Barzillai, who took a wife from the daughters of Barzillai the Gileadite, and he was called by their name.

King James Bible
And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:

Holman Christian Standard Bible
and from the descendants of the priests: the descendants of Hobaiah, the descendants of Hakkoz, the descendants of Barzillai--who had taken a wife from the daughters of Barzillai the Gileadite and was called by their name.
Treasury of Scripture Knowledge

the children

Nehemiah 7:63,64 And of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, …

Barzillai

2 Samuel 17:27 And it came to pass, when David was come to Mahanaim, that Shobi …

2 Samuel 19:31-39 And Barzillai the Gileadite came down from Rogelim, and went over …

1 Kings 2:7 But show kindness to the sons of Barzillai the Gileadite, and let …

Links
Ezra 2:61Ezra 2:61 NIVEzra 2:61 NLTEzra 2:61 ESVEzra 2:61 NASBEzra 2:61 KJVEzra 2:61 Bible AppsEzra 2:61 Biblia ParalelaEzra 2:61 Chinese BibleEzra 2:61 French BibleEzra 2:61 German BibleBible Hub
Ezra 2:60
Top of Page
Top of Page