Ezekiel 44:30
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7225 [e]וְרֵאשִׁית֩
wə-rê-šîṯ
And the bestConj-w | N-fsc
3605 [e]כָּל־
kāl-
of allN-msc
1061 [e]בִּכּ֨וּרֵי
bik-kū-rê
firstfruitsN-mpc
3605 [e]כֹ֜ל
ḵōl
of any [kind]N-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and everyConj-w | N-msc
8641 [e]תְּר֣וּמַת
tə-rū-maṯ
sacrificeN-fsc
3605 [e]כֹּ֗ל
kōl,
of any [kind]N-ms
3605 [e]מִכֹּל֙
mik-kōl
from allPrep-m | N-msc
8641 [e]תְּרוּמ֣וֹתֵיכֶ֔ם
tə-rū-mō-w-ṯê-ḵem,
your sacrificesN-fpc | 2mp
3548 [e]לַכֹּהֲנִ֖ים
lak-kō-hă-nîm
of the priestPrep-l, Art | N-mp
1961 [e]יִֽהְיֶ֑ה
yih-yeh;
shall beV-Qal-Imperf-3ms
7225 [e]וְרֵאשִׁ֤ית
wə-rê-šîṯ
and the firstConj-w | N-fsc
6182 [e]עֲרִסֽוֹתֵיכֶם֙
‘ă-ri-sō-w-ṯê-ḵem
of your ground mealN-fpc | 2mp
5414 [e]תִּתְּנ֣וּ
tit-tə-nū
you shall giveV-Qal-Imperf-2mp
3548 [e]לַכֹּהֵ֔ן
lak-kō-hên,
to the priestPrep-l, Art | N-ms
5117 [e]לְהָנִ֥יחַ
lə-hā-nî-aḥ
to cause to restPrep-l | V-Hifil-Inf
1293 [e]בְּרָכָ֖ה
bə-rā-ḵāh
a blessingN-fs
413 [e]אֶל־
’el-
onPrep
1004 [e]בֵּיתֶֽךָ׃
bê-ṯe-ḵā.
your houseN-msc | 2ms

Hebrew Texts
יחזקאל 44:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרֵאשִׁית֩ כָּל־בִּכּ֨וּרֵי כֹ֜ל וְכָל־תְּר֣וּמַת כֹּ֗ל מִכֹּל֙ תְּרוּמֹ֣ותֵיכֶ֔ם לַכֹּהֲנִ֖ים יִֽהְיֶ֑ה וְרֵאשִׁ֤ית עֲרִסֹֽותֵיכֶם֙ תִּתְּנ֣וּ לַכֹּהֵ֔ן לְהָנִ֥יחַ בְּרָכָ֖ה אֶל־בֵּיתֶֽךָ׃

יחזקאל 44:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראשית כל־בכורי כל וכל־תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל־ביתך׃

יחזקאל 44:30 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וראשית כל־בכורי כל וכל־תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל־ביתך׃

יחזקאל 44:30 Hebrew Bible
וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The first of all the first fruits of every kind and every contribution of every kind, from all your contributions, shall be for the priests; you shall also give to the priest the first of your dough to cause a blessing to rest on your house.

King James Bible
And the first of all the firstfruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest's: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house.

Holman Christian Standard Bible
The best of all the firstfruits of every kind and contribution of every kind from all your gifts will belong to the priests. You are to give your first batch of dough to the priest so that a blessing may rest on your homes.
Treasury of Scripture Knowledge

first. or, chief
all the first-fruits

Exodus 13:2,12 Sanctify to me all the firstborn, whatever opens the womb among the …

Exodus 22:29 You shall not delay to offer the first of your ripe fruits, and of …

Exodus 23:19 The first of the first fruits of your land you shall bring into the …

Numbers 3:13 Because all the firstborn are mine…

Numbers 15:19-21 Then it shall be, that, when you eat of the bread of the land, you …

Numbers 18:12-18,27-30 All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the …

Deuteronomy 18:4 The first fruit also of your corn, of your wine, and of your oil, …

2 Chronicles 31:4-6,10 Moreover he commanded the people that dwelled in Jerusalem to give …

Nehemiah 10:35-37 And to bring the first fruits of our ground, and the first fruits …

James 1:18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should …

that he may

Deuteronomy 26:10-15 And now, behold, I have brought the first fruits of the land, which …

Proverbs 3:9,10 Honor the LORD with your substance, and with the first fruits of …

Malachi 3:10,11 Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat …

Links
Ezekiel 44:30Ezekiel 44:30 NIVEzekiel 44:30 NLTEzekiel 44:30 ESVEzekiel 44:30 NASBEzekiel 44:30 KJVEzekiel 44:30 Bible AppsEzekiel 44:30 Biblia ParalelaEzekiel 44:30 Chinese BibleEzekiel 44:30 French BibleEzekiel 44:30 German BibleBible Hub
Ezekiel 44:29
Top of Page
Top of Page