Ezekiel 27:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בְּנֵ֤י
bə-nê
The menN-mpc
1719 [e]דְדָן֙
ḏə-ḏān
of DedanN-proper-ms
7402 [e]רֹֽכְלַ֔יִךְ
rō-ḵə-la-yiḵ,
[were] your tradersV-Qal-Prtcpl-mpc | 2fs
339 [e]אִיִּ֥ים
’î-yîm
isles [were]N-mp
7227 [e]רַבִּ֖ים
rab-bîm
manyAdj-mp
5506 [e]סְחֹרַ֣ת
sə-ḥō-raṯ
the marketN-fsc
3027 [e]יָדֵ֑ךְ
yā-ḏêḵ;
of your handN-fsc | 2fs
7161 [e]קַרְנ֥וֹת
qar-nō-wṯ
tusksN-fpc
8127 [e]שֵׁן֙
šên
ivoryN-cs
  [והובנים]
[wə-hō-wḇ-nîm
-Conjunctive waw :: Noun - masculine plural Conj-w | N-mp
 
ḵ]
 
1894 [e](וְהָבְנִ֔ים)
(wə-hā-ḇə-nîm,
and ebonyConj-w | N-mp
 
q)
 
7725 [e]הֵשִׁ֖יבוּ
hê-šî-ḇū
They brought youV-Hifil-Perf-3cp
814 [e]אֶשְׁכָּרֵֽךְ׃
’eš-kā-rêḵ.
as paymentN-msc | 2fs

Hebrew Texts
יחזקאל 27:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֤י דְדָן֙ רֹֽכְלַ֔יִךְ אִיִּ֥ים רַבִּ֖ים סְחֹרַ֣ת יָדֵ֑ךְ קַרְנֹ֥ות שֵׁן֙ [וְהֹובְנִים כ] (וְהָבְנִ֔ים ק) הֵשִׁ֖יבוּ אֶשְׁכָּרֵֽךְ׃

יחזקאל 27:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן [והובנים כ] (והבנים ק) השיבו אשכרך׃

יחזקאל 27:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן [והובנים כ] (והבנים ק) השיבו אשכרך׃

יחזקאל 27:15 Hebrew Bible
בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים השיבו אשכרך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The sons of Dedan were your traders. Many coastlands were your market; ivory tusks and ebony they brought as your payment.

King James Bible
The men of Dedan were thy merchants; many isles were the merchandise of thine hand: they brought thee for a present horns of ivory and ebony.

Holman Christian Standard Bible
Men of Dedan were also your merchants; many coasts and islands were your regular markets. They brought back ivory tusks and ebony as your payment.
Treasury of Scripture Knowledge

Dedan

Ezekiel 27:20 Dedan was your merchant in precious clothes for chariots.

Genesis 10:7 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, …

Genesis 25:3 And Jokshan begat Sheba, and Dedan. And the sons of Dedan were Asshurim, …

1 Chronicles 1:9,32 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and …

Jeremiah 25:23 Dedan, and Tema, and Buz, and all that are in the utmost corners,

Jeremiah 49:8 Flee you, turn back, dwell deep, O inhabitants of Dedan; for I will …

of ivory

1 Kings 10:22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: …

Revelation 18:12 The merchandise of gold, and silver, and precious stones, and of …

Links
Ezekiel 27:15Ezekiel 27:15 NIVEzekiel 27:15 NLTEzekiel 27:15 ESVEzekiel 27:15 NASBEzekiel 27:15 KJVEzekiel 27:15 Bible AppsEzekiel 27:15 Biblia ParalelaEzekiel 27:15 Chinese BibleEzekiel 27:15 French BibleEzekiel 27:15 German BibleBible Hub
Ezekiel 27:14
Top of Page
Top of Page