Exodus 8:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8317 [e]וְשָׁרַ֣ץ
wə-šā-raṣ
So shall bring forth abundantlyConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
2975 [e]הַיְאֹר֮
hay-’ōr
the NileArt | N-proper-fs
6854 [e]צְפַרְדְּעִים֒
ṣə-p̄ar-də-‘îm
frogsN-fp
5927 [e]וְעָלוּ֙
wə-‘ā-lū
and which shall go upConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
935 [e]וּבָ֣אוּ
ū-ḇā-’ū
and comeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
1004 [e]בְּבֵיתֶ֔ךָ
bə-ḇê-ṯe-ḵā,
into your housePrep-b | N-msc | 2ms
2315 [e]וּבַחֲדַ֥ר
ū-ḇa-ḥă-ḏar
and intoConj-w, Prep-b | N-msc
4904 [e]מִשְׁכָּבְךָ֖
miš-kā-ḇə-ḵā
your bedroomN-msc | 2ms
5921 [e]וְעַל־
wə-‘al-
and onConj-w | Prep
4296 [e]מִטָּתֶ֑ךָ
miṭ-ṭā-ṯe-ḵā;
your bedN-fsc | 2ms
1004 [e]וּבְבֵ֤ית
ū-ḇə-ḇêṯ
and into the housesConj-w, Prep-b | N-msc
5650 [e]עֲבָדֶ֙יךָ֙
‘ă-ḇā-ḏe-ḵā
of your servantsN-mpc | 2ms
5971 [e]וּבְעַמֶּ֔ךָ
ū-ḇə-‘am-me-ḵā,
and on your peopleConj-w, Prep-b | N-msc | 2ms
8574 [e]וּבְתַנּוּרֶ֖יךָ
ū-ḇə-ṯan-nū-re-ḵā
and into your ovensConj-w, Prep-b | N-cpc | 2ms
4863 [e]וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶֽיךָ׃
ū-ḇə-miš-’ă-rō-w-ṯe-ḵā.
and into your kneading bowlsConj-w, Prep-b | N-fpc | 2ms

Hebrew Texts
שמות 8:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁרַ֣ץ הַיְאֹר֮ צְפַרְדְּעִים֒ וְעָלוּ֙ וּבָ֣אוּ בְּבֵיתֶ֔ךָ וּבַחֲדַ֥ר מִשְׁכָּבְךָ֖ וְעַל־מִטָּתֶ֑ךָ וּבְבֵ֤ית עֲבָדֶ֙יךָ֙ וּבְעַמֶּ֔ךָ וּבְתַנּוּרֶ֖יךָ וּבְמִשְׁאֲרֹותֶֽיךָ׃

שמות 8:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל־מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך׃

שמות 8:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל־מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך׃

שמות 8:3 Hebrew Bible
ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"The Nile will swarm with frogs, which will come up and go into your house and into your bedroom and on your bed, and into the houses of your servants and on your people, and into your ovens and into your kneading bowls.

King James Bible
And the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into thine house, and into thy bedchamber, and upon thy bed, and into the house of thy servants, and upon thy people, and into thine ovens, and into thy kneadingtroughs:

Holman Christian Standard Bible
The Nile will swarm with frogs; they will come up and go into your palace, into your bedroom and on your bed, into the houses of your officials and your people, and into your ovens and kneading bowls.
Treasury of Scripture Knowledge

kneading trough. or dough

Exodus 12:34 And the people took their dough before it was leavened, their kneading …

Links
Exodus 8:3Exodus 8:3 NIVExodus 8:3 NLTExodus 8:3 ESVExodus 8:3 NASBExodus 8:3 KJVExodus 8:3 Bible AppsExodus 8:3 Biblia ParalelaExodus 8:3 Chinese BibleExodus 8:3 French BibleExodus 8:3 German BibleBible Hub
Exodus 8:2
Top of Page
Top of Page