Exodus 29:24
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7760 [e]וְשַׂמְתָּ֣
wə-śam-tā
and you shall putConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
3605 [e]הַכֹּ֔ל
hak-kōl,
all [these]Art | N-ms
5921 [e]עַ֚ל
‘al
inPrep
3709 [e]כַּפֵּ֣י
kap-pê
the handsN-fdc
175 [e]אַהֲרֹ֔ן
’a-hă-rōn,
of AaronN-proper-ms
5921 [e]וְעַ֖ל
wə-‘al
and inConj-w | Prep
3709 [e]כַּפֵּ֣י
kap-pê
the handsN-fdc
1121 [e]בָנָ֑יו
ḇā-nāw;
of his sonsN-mpc | 3ms
5130 [e]וְהֵנַפְתָּ֥
wə-hê-nap̄-tā
and you shall waveConj-w | V-Hifil-ConjPerf-2ms
853 [e]אֹתָ֛ם
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
8573 [e]תְּנוּפָ֖ה
tə-nū-p̄āh
[as] a wave offeringN-fs
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
שמות 29:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתָּ֣ הַכֹּ֔ל עַ֚ל כַּפֵּ֣י אַהֲרֹ֔ן וְעַ֖ל כַּפֵּ֣י בָנָ֑יו וְהֵנַפְתָּ֥ אֹתָ֛ם תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

שמות 29:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה׃

שמות 29:24 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה׃

שמות 29:24 Hebrew Bible
ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and you shall put all these in the hands of Aaron and in the hands of his sons, and shall wave them as a wave offering before the LORD.

King James Bible
And thou shalt put all in the hands of Aaron, and in the hands of his sons; and shalt wave them for a wave offering before the LORD.

Holman Christian Standard Bible
and put all of them in the hands of Aaron and his sons and wave them as a presentation offering before the LORD.
Treasury of Scripture Knowledge

put

Leviticus 8:27 And he put all on Aaron's hands, and on his sons' hands, and waved …

wave them. Heb. shake to and fro. a wave

Exodus 29:26,27 And you shall take the breast of the ram of Aaron's consecration, …

Leviticus 7:30 His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, …

Leviticus 9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering …

Leviticus 10:14 And the wave breast and heave shoulder shall you eat in a clean place; …

Links
Exodus 29:24Exodus 29:24 NIVExodus 29:24 NLTExodus 29:24 ESVExodus 29:24 NASBExodus 29:24 KJVExodus 29:24 Bible AppsExodus 29:24 Biblia ParalelaExodus 29:24 Chinese BibleExodus 29:24 French BibleExodus 29:24 German BibleBible Hub
Exodus 29:23
Top of Page
Top of Page