Esther 9:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5921 [e]עַל־
‘al-
UponPrep
3651 [e]כֵּ֞ן
kên
thusAdv
3064 [e]הַיְּהוּדִ֣ים
hay-yə-hū-ḏîm
the JewsArt | N-proper-mp
  [הפרוזים]
[hap-pə-rō-w-zîm
-Article :: Noun - masculine plural Art | N-mp
 
ḵ]
 
6521 [e](הַפְּרָזִ֗ים)
(hap-pə-rā-zîm,
of the villagesArt | N-mp
 
q)
 
3427 [e]הַיֹּשְׁבִים֮
hay-yō-šə-ḇîm
who dweltArt | V-Qal-Prtcpl-mp
5892 [e]בְּעָרֵ֣י
bə-‘ā-rê
in townsPrep-b | N-fpc
6519 [e]הַפְּרָזוֹת֒
hap-pə-rā-zō-wṯ
the unwalledArt | N-fp
6213 [e]עֹשִׂ֗ים
‘ō-śîm,
celebratedV-Qal-Prtcpl-mp
853 [e]אֵ֠ת
’êṯ
-DirObjM
3117 [e]י֣וֹם
yō-wm
dayN-msc
702 [e]אַרְבָּעָ֤ה
’ar-bā-‘āh
fourNumber-ms
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
and tenNumber-ms
2320 [e]לְחֹ֣דֶשׁ
lə-ḥō-ḏeš
of the monthPrep-l | N-msc
143 [e]אֲדָ֔ר
’ă-ḏār,
of AdarN-proper-ms
8057 [e]שִׂמְחָ֥ה
śim-ḥāh
[with] gladnessN-fs
4960 [e]וּמִשְׁתֶּ֖ה
ū-miš-teh
and feastingConj-w | N-ms
3117 [e]וְי֣וֹם
wə-yō-wm
and asConj-w | N-ms
2896 [e]ט֑וֹב
ṭō-wḇ;
a holidayAdj-ms
4916 [e]וּמִשְׁל֥וֹחַ
ū-miš-lō-w-aḥ
for sendingConj-w | N-msc
4490 [e]מָנ֖וֹת
mā-nō-wṯ
presentsN-fp
376 [e]אִ֥ישׁ
’îš
oneN-ms
7453 [e]לְרֵעֵֽהוּ׃
lə-rê-‘ê-hū.
to anotherPrep-l | N-msc | 3ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
אסתר 9:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֞ן הַיְּהוּדִ֣ים [הַפְּרֹוזִים כ] (הַפְּרָזִ֗ים ק) הַיֹּשְׁבִים֮ בְּעָרֵ֣י הַפְּרָזֹות֒ עֹשִׂ֗ים אֵ֠ת יֹ֣ום אַרְבָּעָ֤ה עָשָׂר֙ לְחֹ֣דֶשׁ אֲדָ֔ר שִׂמְחָ֥ה וּמִשְׁתֶּ֖ה וְיֹ֣ום טֹ֑וב וּמִשְׁלֹ֥וחַ מָנֹ֖ות אִ֥ישׁ לְרֵעֵֽהוּ׃ פ

אסתר 9:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן היהודים [הפרוזים כ] (הפרזים ק) הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו׃ פ

אסתר 9:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
על־כן היהודים [הפרוזים כ] (הפרזים ק) הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו׃ פ

אסתר 9:19 Hebrew Bible
על כן היהודים הפרוזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore the Jews of the rural areas, who live in the rural towns, make the fourteenth day of the month Adar a holiday for rejoicing and feasting and sending portions of food to one another.

King James Bible
Therefore the Jews of the villages, that dwelt in the unwalled towns, made the fourteenth day of the month Adar a day of gladness and feasting, and a good day, and of sending portions one to another.

Holman Christian Standard Bible
This explains why the rural Jews who live in villages observe the fourteenth day of the month of Adar as a time of rejoicing and feasting. It is a holiday when they send gifts to one another.
Treasury of Scripture Knowledge

on the thirteenth.

Esther 9:1,11,13,15 Now in the twelfth month, that is, the month Adar, on the thirteenth …

Links
Esther 9:19Esther 9:19 NIVEsther 9:19 NLTEsther 9:19 ESVEsther 9:19 NASBEsther 9:19 KJVEsther 9:19 Bible AppsEsther 9:19 Biblia ParalelaEsther 9:19 Chinese BibleEsther 9:19 French BibleEsther 9:19 German BibleBible Hub
Esther 9:18
Top of Page
Top of Page