Esther 9:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
  [והיהודיים]
[wə-hay-yə-hū-ḏî-yîm
JewsConjunctive waw, Article :: Noun - proper - masculine plural Conj-w, Art | N-proper-mp
 
ḵ]
 
3064 [e](וְהַיְּהוּדִ֣ים)
(wə-hay-yə-hū-ḏîm
but the JewsConj-w, Art | N-proper-mp
 
q)
 
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
7800 [e]בְּשׁוּשָׁ֗ן
bə-šū-šān,
[were] at ShushanPrep-b | N-proper-ms
6950 [e]נִקְהֲלוּ֙
niq-hă-lū
assembled togetherV-Nifal-Perf-3cp
7969 [e]בִּשְׁלֹשָׁ֤ה
biš-lō-šāh
on threePrep-b | Number-ms
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
the teen[day]Number-ms
  בּ֔וֹ
bōw,
inPrep | 3ms
702 [e]וּבְאַרְבָּעָ֥ה
ū-ḇə-’ar-bā-‘āh
and as well as on fourConj-w, Prep-b | Number-ms
6240 [e]עָשָׂ֖ר
‘ā-śār
and tenNumber-ms
  בּ֑וֹ
bōw;
inPrep | 3ms
5117 [e]וְנ֗וֹחַ
wə-nō-w-aḥ,
and they restedConj-w | V-Qal-InfAbs
2568 [e]בַּחֲמִשָּׁ֤ה
ba-ḥă-miš-šāh
on the fivePrep-b, Art | Number-ms
6240 [e]עָשָׂר֙
‘ā-śār
[and] ten of [the month]Number-ms
  בּ֔וֹ
bōw,
inPrep | 3ms
6213 [e]וְעָשֹׂ֣ה
wə-‘ā-śōh
and madeConj-w | V-Qal-InfAbs
853 [e]אֹת֔וֹ
’ō-ṯōw,
itDirObjM | 3ms
3117 [e]י֖וֹם
yō-wm
a dayN-msc
4960 [e]מִשְׁתֶּ֥ה
miš-teh
of feastingN-ms
8057 [e]וְשִׂמְחָֽה׃
wə-śim-ḥāh.
and gladnessConj-w | N-fs

Hebrew Texts
אסתר 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
[וְהַיְּהוּדִיִּים כ] (וְהַיְּהוּדִ֣ים ק) אֲשֶׁר־בְּשׁוּשָׁ֗ן נִקְהֲלוּ֙ בִּשְׁלֹשָׁ֤ה עָשָׂר֙ בֹּ֔ו וּבְאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר בֹּ֑ו וְנֹ֗וחַ בַּחֲמִשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ בֹּ֔ו וְעָשֹׂ֣ה אֹתֹ֔ו יֹ֖ום מִשְׁתֶּ֥ה וְשִׂמְחָֽה׃

אסתר 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
[והיהודיים כ] (והיהודים ק) אשר־בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה׃

אסתר 9:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
[והיהודיים כ] (והיהודים ק) אשר־בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה׃

אסתר 9:18 Hebrew Bible
והיהודיים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו ועשה אתו יום משתה ושמחה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
But the Jews who were in Susa assembled on the thirteenth and the fourteenth of the same month, and they rested on the fifteenth day and made it a day of feasting and rejoicing.

King James Bible
But the Jews that were at Shushan assembled together on the thirteenth day thereof, and on the fourteenth thereof; and on the fifteenth day of the same they rested, and made it a day of feasting and gladness.

Holman Christian Standard Bible
But the Jews in Susa had assembled on the thirteenth and the fourteenth days of the month. They rested on the fifteenth day of the month, and it became a day of feasting and rejoicing.
Treasury of Scripture Knowledge

of the same. Heb. in it.

Esther 9:17 On the thirteenth day of the month Adar; and on the fourteenth day …

Links
Esther 9:18Esther 9:18 NIVEsther 9:18 NLTEsther 9:18 ESVEsther 9:18 NASBEsther 9:18 KJVEsther 9:18 Bible AppsEsther 9:18 Biblia ParalelaEsther 9:18 Chinese BibleEsther 9:18 French BibleEsther 9:18 German BibleBible Hub
Esther 9:17
Top of Page
Top of Page