Esther 5:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִי֩
way-hî
So it wasConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7200 [e]כִרְא֨וֹת
ḵir-’ō-wṯ
when sawPrep-k | V-Qal-Inf
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
635 [e]אֶסְתֵּ֣ר
’es-têr
EstherN-proper-fs
4436 [e]הַמַּלְכָּ֗ה
ham-mal-kāh,
QueenArt | N-fs
5975 [e]עֹמֶ֙דֶת֙
‘ō-me-ḏeṯ
standingV-Qal-Prtcpl-fs
2691 [e]בֶּֽחָצֵ֔ר
be-ḥā-ṣêr,
in the courtPrep-b, Art | N-cs
5375 [e]נָשְׂאָ֥ה
nā-śə-’āh
[that] she foundV-Qal-Perf-3fs
2580 [e]חֵ֖ן
ḥên
favorN-ms
5869 [e]בְּעֵינָ֑יו
bə-‘ê-nāw;
in his sightPrep-b | N-cdc | 3ms
3447 [e]וַיּ֨וֹשֶׁט
way-yō-wō-šeṭ
and held outConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
635 [e]לְאֶסְתֵּ֗ר
lə-’es-têr,
to EstherPrep-l | N-proper-fs
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8275 [e]שַׁרְבִ֤יט
šar-ḇîṭ
scepterN-msc
2091 [e]הַזָּהָב֙
haz-zā-hāḇ
the goldenArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
3027 [e]בְּיָד֔וֹ
bə-yā-ḏōw,
[was] in his handPrep-b | N-fsc | 3ms
7126 [e]וַתִּקְרַ֣ב
wat-tiq-raḇ
And went nearConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
635 [e]אֶסְתֵּ֔ר
’es-têr,
EstherN-proper-fs
5060 [e]וַתִּגַּ֖ע
wat-tig-ga‘
and touchedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
7218 [e]בְּרֹ֥אשׁ
bə-rōš
the topPrep-b | N-msc
8275 [e]הַשַּׁרְבִֽיט׃
haš-šar-ḇîṭ.
of the scepterArt | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
אסתר 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֩ כִרְאֹ֨ות הַמֶּ֜לֶךְ אֶת־אֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֗ה עֹמֶ֙דֶת֙ בֶּֽחָצֵ֔ר נָשְׂאָ֥ה חֵ֖ן בְּעֵינָ֑יו וַיֹּ֨ושֶׁט הַמֶּ֜לֶךְ לְאֶסְתֵּ֗ר אֶת־שַׁרְבִ֤יט הַזָּהָב֙ אֲשֶׁ֣ר בְּיָדֹ֔ו וַתִּקְרַ֣ב אֶסְתֵּ֔ר וַתִּגַּ֖ע בְּרֹ֥אשׁ הַשַּׁרְבִֽיט׃ ס

אסתר 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כראות המלך את־אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את־שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט׃ ס

אסתר 5:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כראות המלך את־אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את־שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט׃ ס

אסתר 5:2 Hebrew Bible
ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the king saw Esther the queen standing in the court, she obtained favor in his sight; and the king extended to Esther the golden scepter which was in his hand. So Esther came near and touched the top of the scepter.

King James Bible
And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

Holman Christian Standard Bible
As soon as the king saw Queen Esther standing in the courtyard, she won his approval. The king extended the gold scepter in his hand toward Esther, and she approached and touched the tip of the scepter."
Treasury of Scripture Knowledge

she.

Genesis 32:28 And he said, Your name shall be called no more Jacob, but Israel: …

Nehemiah 1:11 O LORD, I beseech you, let now your ear be attentive to the prayer …

Psalm 116:1 I love the LORD, because he has heard my voice and my supplications.

Proverbs 21:1 The king's heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: …

Acts 7:10 And delivered him out of all his afflictions, and gave him favor …

Acts 10:4 And when he looked on him, he was afraid, and said, What is it, Lord? …

golden sceptre.

Esther 4:11 All the king's servants, and the people of the king's provinces, …

Esther 8:4 Then the king held out the golden scepter toward Esther. So Esther …

Links
Esther 5:2Esther 5:2 NIVEsther 5:2 NLTEsther 5:2 ESVEsther 5:2 NASBEsther 5:2 KJVEsther 5:2 Bible AppsEsther 5:2 Biblia ParalelaEsther 5:2 Chinese BibleEsther 5:2 French BibleEsther 5:2 German BibleBible Hub
Esther 5:1
Top of Page
Top of Page