Esther 3:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6572 [e]פַּתְשֶׁ֣גֶן
paṯ-še-ḡen
A copyN-msc
3791 [e]הַכְּתָ֗ב
hak-kə-ṯāḇ,
of the documentArt | N-ms
5414 [e]לְהִנָּ֤תֵֽן
lə-hin-nā-ṯên
was to be issuedPrep-l | V-Nifal-Inf
1881 [e]דָּת֙
dāṯ
as lawN-fs
3605 [e]בְּכָל־
bə-ḵāl
in everyPrep-b | N-msc
4082 [e]מְדִינָ֣ה
mə-ḏî-nāh
provinceN-fs
4082 [e]וּמְדִינָ֔ה
ū-mə-ḏî-nāh,
and provinceConj-w | N-fs
1540 [e]גָּל֖וּי
gā-lui
being publishedV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
for allPrep-l | N-msc
5971 [e]הָֽעַמִּ֑ים
hā-‘am-mîm;
peopleArt | N-mp
1961 [e]לִהְי֥וֹת
lih-yō-wṯ
that they should bePrep-l | V-Qal-Inf
6264 [e]עֲתִדִ֖ים
‘ă-ṯi-ḏîm
readyAdj-ms
3117 [e]לַיּ֥וֹם
lay-yō-wm
for dayPrep-l, Art | N-ms
2088 [e]הַזֶּֽה׃
haz-zeh.
thisArt | Pro-msHebrew Texts
אסתר 3:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
פַּתְשֶׁ֣גֶן הַכְּתָ֗ב לְהִנָּ֤תֵֽן דָּת֙ בְּכָל־מְדִינָ֣ה וּמְדִינָ֔ה גָּל֖וּי לְכָל־הָֽעַמִּ֑ים לִהְיֹ֥ות עֲתִדִ֖ים לַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

אסתר 3:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
פתשגן הכתב להנתן דת בכל־מדינה ומדינה גלוי לכל־העמים להיות עתדים ליום הזה׃

אסתר 3:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
פתשגן הכתב להנתן דת בכל־מדינה ומדינה גלוי לכל־העמים להיות עתדים ליום הזה׃

אסתר 3:14 Hebrew Bible
פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתדים ליום הזה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
A copy of the edict to be issued as law in every province was published to all the peoples so that they should be ready for this day.

King James Bible
The copy of the writing for a commandment to be given in every province was published unto all people, that they should be ready against that day.

Holman Christian Standard Bible
A copy of the text, issued as law throughout every province, was distributed to all the peoples so that they might get ready for that day.
Treasury of Scripture Knowledge

The copy.

Esther 8:13,14 The copy of the writing for a commandment to be given in every province …

Links
Esther 3:14Esther 3:14 NIVEsther 3:14 NLTEsther 3:14 ESVEsther 3:14 NASBEsther 3:14 KJVEsther 3:14 Bible AppsEsther 3:14 Biblia ParalelaEsther 3:14 Chinese BibleEsther 3:14 French BibleEsther 3:14 German BibleBible Hub
Esther 3:13
Top of Page
Top of Page