Esther 3:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7121 [e]וַיִּקָּרְאוּ֩
way-yiq-qā-rə-’ū
And were calledConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3mp
5608 [e]סֹפְרֵ֨י
sō-p̄ə-rê
scribesN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
2320 [e]בַּחֹ֣דֶשׁ
ba-ḥō-ḏeš
of the monthPrep-b, Art | N-ms
7223 [e]הָרִאשׁ֗וֹן
hā-ri-šō-wn,
firstArt | Adj-ms
7969 [e]בִּשְׁלוֹשָׁ֨ה
biš-lō-wō-šāh
on threePrep-b | Number-ms
6240 [e]עָשָׂ֣ר
‘ā-śār
and tenNumber-ms
3117 [e]יוֹם֮
yō-wm
dayN-ms
  בּוֹ֒
bōw
inPrep | 3ms
3789 [e]וַיִּכָּתֵ֣ב
way-yik-kā-ṯêḇ
and [a decree] was writtenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3605 [e]כְּֽכָל־
kə-ḵāl-
according to allPrep-k | N-msc
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6680 [e]צִוָּ֣ה
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
2001 [e]הָמָ֡ן
hā-mān
HamanN-proper-ms
413 [e]אֶ֣ל
’el
toPrep
323 [e]אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵֽי־
’ă-ḥaš-dar-pə-nê-
satrapsN-mpc
4428 [e]הַ֠מֶּלֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
413 [e]וְֽאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
6346 [e]הַפַּח֞וֹת
hap-pa-ḥō-wṯ
the governorsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר ׀
’ă-šer
whoPro-r
5921 [e]עַל־
‘al-
[were] overPrep
4082 [e]מְדִינָ֣ה
mə-ḏî-nāh
that [were] over every provinceN-fs
4082 [e]וּמְדִינָ֗ה
ū-mə-ḏî-nāh,
and each provinceConj-w | N-fs
413 [e]וְאֶל־
wə-’el-
and toConj-w | Prep
8269 [e]שָׂ֤רֵי
śā-rê
the officialsN-mpc
5971 [e]עַם֙
‘am
ofN-ms
5971 [e]וָעָ֔ם
wā-‘ām,
and all peopleConj-w | N-ms
4082 [e]מְדִינָ֤ה
mə-ḏî-nāh
eachN-fs
4082 [e]וּמְדִינָה֙
ū-mə-ḏî-nāh
and to every provinceConj-w | N-fs
3791 [e]כִּכְתָבָ֔הּ
kiḵ-ṯā-ḇāh,
according to its scriptPrep-k | N-msc | 3fs
5971 [e]וְעַ֥ם
wə-‘am
andConj-w | N-ms
5971 [e]וָעָ֖ם
wā-‘ām
to every peopleConj-w | N-ms
3956 [e]כִּלְשׁוֹנ֑וֹ
kil-šō-w-nōw;
in their languagePrep-k | N-csc | 3ms
8034 [e]בְּשֵׁ֨ם
bə-šêm
in the namePrep-b | N-msc
4428 [e]הַמֶּ֤לֶךְ
ham-me-leḵ
of KingArt | N-ms
325 [e]אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙
’ă-ḥaš-wê-rōš
AhasuerusN-proper-ms
3789 [e]נִכְתָּ֔ב
niḵ-tāḇ,
it was writtenV-Nifal-Prtcpl-ms
2856 [e]וְנֶחְתָּ֖ם
wə-neḥ-tām
and sealedConj-w | V-Nifal-Prtcpl-ms
2885 [e]בְּטַבַּ֥עַת
bə-ṭab-ba-‘aṯ
with signet ringPrep-b | N-fsc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
of the kingArt | N-ms

Hebrew Texts
וַיִּקָּרְאוּ֩  סֹפְרֵ֨י  הַמֶּ֜לֶךְ  בַּחֹ֣דֶשׁ  הָרִאשֹׁ֗ון  בִּשְׁלֹושָׁ֨ה  עָשָׂ֣ר  יֹום֮  בֹּו֒  וַיִּכָּתֵ֣ב  כְּֽכָל־  אֲשֶׁר־  צִוָּ֣ה  הָמָ֡ן  אֶ֣ל  אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵֽי־  הַ֠מֶּלֶךְ  וְֽאֶל־  הַפַּחֹ֞ות  אֲשֶׁ֣ר  עַל־  מְדִינָ֣ה  וּמְדִינָ֗ה  וְאֶל־  שָׂ֤רֵי  עַם֙  וָעָ֔ם  מְדִינָ֤ה  וּמְדִינָה֙  כִּכְתָבָ֔הּ  וְעַ֥ם  וָעָ֖ם  כִּלְשֹׁונֹ֑ו  בְּשֵׁ֨ם  הַמֶּ֤לֶךְ  אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙  נִכְתָּ֔ב  וְנֶחְתָּ֖ם  בְּטַבַּ֥עַת  הַמֶּֽלֶךְ׃ 
אסתר 3:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּרְאוּ֩ סֹפְרֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ בַּחֹ֣דֶשׁ הָרִאשֹׁ֗ון בִּשְׁלֹושָׁ֨ה עָשָׂ֣ר יֹום֮ בֹּו֒ וַיִּכָּתֵ֣ב כְּֽכָל־אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה הָמָ֡ן אֶ֣ל אֲחַשְׁדַּרְפְּנֵֽי־הַ֠מֶּלֶךְ וְֽאֶל־הַפַּחֹ֞ות אֲשֶׁ֣ר ׀ עַל־מְדִינָ֣ה וּמְדִינָ֗ה וְאֶל־שָׂ֤רֵי עַם֙ וָעָ֔ם מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְעַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשֹׁונֹ֑ו בְּשֵׁ֨ם הַמֶּ֤לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹשׁ֙ נִכְתָּ֔ב וְנֶחְתָּ֖ם בְּטַבַּ֥עַת הַמֶּֽלֶךְ׃

אסתר 3:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל־אשר־צוה המן אל אחשדרפני־המלך ואל־הפחות אשר ׀ על־מדינה ומדינה ואל־שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך׃

אסתר 3:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל־אשר־צוה המן אל אחשדרפני־המלך ואל־הפחות אשר ׀ על־מדינה ומדינה ואל־שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך׃

אסתר 3:12 Hebrew Bible
ויקראו ספרי המלך בחדש הראשון בשלושה עשר יום בו ויכתב ככל אשר צוה המן אל אחשדרפני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשורש נכתב ונחתם בטבעת המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the king's scribes were summoned on the thirteenth day of the first month, and it was written just as Haman commanded to the king's satraps, to the governors who were over each province and to the princes of each people, each province according to its script, each people according to its language, being written in the name of King Ahasuerus and sealed with the king's signet ring.

King James Bible
Then were the king's scribes called on the thirteenth day of the first month, and there was written according to all that Haman had commanded unto the king's lieutenants, and to the governors that were over every province, and to the rulers of every people of every province according to the writing thereof, and to every people after their language; in the name of king Ahasuerus was it written, and sealed with the king's ring.

Holman Christian Standard Bible
The royal scribes were summoned on the thirteenth day of the first month, and the order was written exactly as Haman commanded. It was intended for the royal satraps, the governors of each of the provinces, and the officials of each ethnic group and written for each province in its own script and to each ethnic group in its own language. It was written in the name of King Ahasuerus and sealed with the royal signet ring.
Treasury of Scripture Knowledge

Then were.

Esther 8:9-17 Then were the king's scribes called at that time in the third month, …

scribes. or, secretaries. according.

Esther 1:22 For he sent letters into all the king's provinces, into every province …

Esther 8:9 Then were the king's scribes called at that time in the third month, …

Esther 9:27 The Jews ordained, and took on them, and on their seed, and on all …

in the name.

1 Kings 21:8 So she wrote letters in Ahab's name, and sealed them with his seal…

Daniel 6:8,12,15 Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it …

sealed.

Esther 8:2,8,10 And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and …

Links
Esther 3:12Esther 3:12 NIVEsther 3:12 NLTEsther 3:12 ESVEsther 3:12 NASBEsther 3:12 KJVEsther 3:12 Bible AppsEsther 3:12 Biblia ParalelaEsther 3:12 Chinese BibleEsther 3:12 French BibleEsther 3:12 German BibleBible Hub
Esther 3:11
Top of Page
Top of Page