Deuteronomy 8:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1471 [e]כַּגּוֹיִ֗ם
kag-gō-w-yim,
As the nationsPrep-k, Art | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whichPro-r
3068 [e]יְהוָה֙
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6 [e]מַאֲבִ֣יד
ma-’ă-ḇîḏ
destroysV-Hifil-Prtcpl-ms
6440 [e]מִפְּנֵיכֶ֔ם
mip-pə-nê-ḵem,
before youPrep-m | N-mpc | 2mp
3651 [e]כֵּ֖ן
kên
soAdv
6 [e]תֹאבֵד֑וּן
ṯō-ḇê-ḏūn;
you shall perishV-Qal-Imperf-2mp | Pn
6118 [e]עֵ֚קֶב
‘ê-qeḇ
becauseConj
3808 [e]לֹ֣א
notAdv-NegPrt
8085 [e]תִשְׁמְע֔וּן
ṯiš-mə-‘ūn,
you would be obedientV-Qal-Imperf-2mp | Pn
6963 [e]בְּק֖וֹל
bə-qō-wl
to the voicePrep-b | N-msc
3068 [e]יְהוָ֥ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיכֶֽם׃
’ĕ-lō-hê-ḵem.
your GodN-mpc | 2mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברים 8:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כַּגֹּויִ֗ם אֲשֶׁ֤ר יְהוָה֙ מַאֲבִ֣יד מִפְּנֵיכֶ֔ם כֵּ֖ן תֹאבֵד֑וּן עֵ֚קֶב לֹ֣א תִשְׁמְע֔וּן בְּקֹ֖ול יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃ פ

דברים 8:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם׃ פ

דברים 8:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם׃ פ

דברים 8:20 Hebrew Bible
כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Like the nations that the LORD makes to perish before you, so you shall perish; because you would not listen to the voice of the LORD your God.

King James Bible
As the nations which the LORD destroyeth before your face, so shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of the LORD your God.

Holman Christian Standard Bible
Like the nations the LORD is about to destroy before you, you will perish if you do not obey the LORD your God."
Treasury of Scripture Knowledge

so shall ye perish

2 Chronicles 36:16,17 But they mocked the messengers of God, and despised his words, and …

Daniel 9:11,12 Yes, all Israel have transgressed your law, even by departing, that …

Links
Deuteronomy 8:20Deuteronomy 8:20 NIVDeuteronomy 8:20 NLTDeuteronomy 8:20 ESVDeuteronomy 8:20 NASBDeuteronomy 8:20 KJVDeuteronomy 8:20 Bible AppsDeuteronomy 8:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 8:20 Chinese BibleDeuteronomy 8:20 French BibleDeuteronomy 8:20 German BibleBible Hub
Deuteronomy 8:19
Top of Page
Top of Page