Deuteronomy 29:22
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וְאָמַ֞ר
wə-’ā-mar
So that would sayConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
1755 [e]הַדּ֣וֹר
had-dō-wr
the generationArt | N-ms
314 [e]הָֽאַחֲר֗וֹן
hā-’a-ḥă-rō-wn,
comingArt | Adj-ms
1121 [e]בְּנֵיכֶם֙
bə-nê-ḵem
of your childrenN-mpc | 2mp
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whoPro-r
6965 [e]יָק֙וּמוּ֙
yā-qū-mū
rise upV-Qal-Imperf-3mp
310 [e]מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔ם
mê-’a-ḥă-rê-ḵem,
after youPrep-m | 2mp
5237 [e]וְהַ֨נָּכְרִ֔י
wə-han-nā-ḵə-rî,
and the foreignerConj-w, Art | Adj-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whoPro-r
935 [e]יָבֹ֖א
yā-ḇō
comesV-Qal-Imperf-3ms
776 [e]מֵאֶ֣רֶץ
mê-’e-reṣ
from a landPrep-m | N-fs
7350 [e]רְחוֹקָ֑ה
rə-ḥō-w-qāh;
farAdj-fs
7200 [e]וְ֠רָאוּ
wə-rā-’ū
and when they seeConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4347 [e]מַכּ֞וֹת
mak-kō-wṯ
the plaguesN-fpc
776 [e]הָאָ֤רֶץ
hā-’ā-reṣ
of landArt | N-fs
1931 [e]הַהִוא֙
ha-hi-w
thatArt | Pro-3fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
8463 [e]תַּ֣חֲלֻאֶ֔יהָ
ta-ḥă-lu-’e-hā,
the sicknessesN-mpc | 3fs
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
2470 [e]חִלָּ֥ה
ḥil-lāh
has laidV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
  בָּֽהּ׃
bāh.
on itPrep | 3fs

Hebrew Texts
דברים 29:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָמַ֞ר הַדֹּ֣ור הָֽאַחֲרֹ֗ון בְּנֵיכֶם֙ אֲשֶׁ֤ר יָק֙וּמוּ֙ מֵאַ֣חֲרֵיכֶ֔ם וְהַ֨נָּכְרִ֔י אֲשֶׁ֥ר יָבֹ֖א מֵאֶ֣רֶץ רְחֹוקָ֑ה וְ֠רָאוּ אֶת־מַכֹּ֞ות הָאָ֤רֶץ הַהִוא֙ וְאֶת־תַּ֣חֲלֻאֶ֔יהָ אֲשֶׁר־חִלָּ֥ה יְהוָ֖ה בָּֽהּ׃

דברים 29:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את־מכות הארץ ההוא ואת־תחלאיה אשר־חלה יהוה בה׃

דברים 29:22 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את־מכות הארץ ההוא ואת־תחלאיה אשר־חלה יהוה בה׃

דברים 29:22 Hebrew Bible
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now the generation to come, your sons who rise up after you and the foreigner who comes from a distant land, when they see the plagues of the land and the diseases with which the LORD has afflicted it, will say,

King James Bible
So that the generation to come of your children that shall rise up after you, and the stranger that shall come from a far land, shall say, when they see the plagues of that land, and the sicknesses which the LORD hath laid upon it;

Holman Christian Standard Bible
Future generations of your children who follow you and the foreigner who comes from a distant country will see the plagues of the land and the sicknesses the LORD has inflicted on it.
Treasury of Scripture Knowledge

which the Lord hath laid upon it. [heb] wherewith the Lord hath made it sick.

Links
Deuteronomy 29:22Deuteronomy 29:22 NIVDeuteronomy 29:22 NLTDeuteronomy 29:22 ESVDeuteronomy 29:22 NASBDeuteronomy 29:22 KJVDeuteronomy 29:22 Bible AppsDeuteronomy 29:22 Biblia ParalelaDeuteronomy 29:22 Chinese BibleDeuteronomy 29:22 French BibleDeuteronomy 29:22 German BibleBible Hub
Deuteronomy 29:21
Top of Page
Top of Page