Deuteronomy 21:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּי֩
ButConj
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1060 [e]הַבְּכֹ֨ר
hab-bə-ḵōr
the firstbornArt | N-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
the sonN-msc
8130 [e]הַשְּׂנוּאָ֜ה
haś-śə-nū-’āh
of the unloved wifeArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-fs
5234 [e]יַכִּ֗יר
yak-kîr,
he shall acknowledge [as]V-Hifil-Imperf-3ms
5414 [e]לָ֤תֶת
lā-ṯeṯ
by givingPrep-l | V-Qal-Inf
  לוֹ֙
lōw
himPrep | 3ms
6310 [e]פִּ֣י
a portionN-msc
8147 [e]שְׁנַ֔יִם
šə-na-yim,
doubleNumber-md
3605 [e]בְּכֹ֥ל
bə-ḵōl
of allPrep-b | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
4672 [e]יִמָּצֵ֖א
yim-mā-ṣê
hasV-Nifal-Imperf-3ms
  ל֑וֹ
lōw;
hePrep | 3ms
3588 [e]כִּי־
kî-
forConj
1931 [e]הוּא֙
he [is]Pro-3ms
7225 [e]רֵאשִׁ֣ית
rê-šîṯ
the beginningN-fsc
202 [e]אֹנ֔וֹ
’ō-nōw,
of his strengthN-msc | 3ms
  ל֖וֹ
lōw
[is] hisPrep | 3ms
4941 [e]מִשְׁפַּ֥ט
miš-paṭ
the rightN-msc
1062 [e]הַבְּכֹרָֽה׃
hab-bə-ḵō-rāh.
of the firstbornArt | N-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברים 21:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּי֩ אֶת־הַבְּכֹ֨ר בֶּן־הַשְּׂנוּאָ֜ה יַכִּ֗יר לָ֤תֶת לֹו֙ פִּ֣י שְׁנַ֔יִם בְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־יִמָּצֵ֖א לֹ֑ו כִּי־הוּא֙ רֵאשִׁ֣ית אֹנֹ֔ו לֹ֖ו מִשְׁפַּ֥ט הַבְּכֹרָֽה׃ ס

דברים 21:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי את־הבכר בן־השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר־ימצא לו כי־הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה׃ ס

דברים 21:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי את־הבכר בן־השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר־ימצא לו כי־הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה׃ ס

דברים 21:17 Hebrew Bible
כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But he shall acknowledge the firstborn, the son of the unloved, by giving him a double portion of all that he has, for he is the beginning of his strength; to him belongs the right of the firstborn.

King James Bible
But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath: for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his.

Holman Christian Standard Bible
He must acknowledge the firstborn, the son of the unloved wife, by giving him two shares of his estate, for he is the firstfruits of his virility; he has the rights of the firstborn."
Treasury of Scripture Knowledge

by giving

Genesis 25:5,6,32,34 And Abraham gave all that he had to Isaac…

1 Chronicles 5:1,2 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; …

that he hath [heb] that is found with him
the beginning

Genesis 49:3 Reuben, you are my firstborn, my might, and the beginning of my strength, …

Psalm 105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.

the right

Genesis 25:31-34 And Jacob said, Sell me this day your birthright…

Links
Deuteronomy 21:17Deuteronomy 21:17 NIVDeuteronomy 21:17 NLTDeuteronomy 21:17 ESVDeuteronomy 21:17 NASBDeuteronomy 21:17 KJVDeuteronomy 21:17 Bible AppsDeuteronomy 21:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 21:17 Chinese BibleDeuteronomy 21:17 French BibleDeuteronomy 21:17 German BibleBible Hub
Deuteronomy 21:16
Top of Page
Top of Page