Acts 21:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1961 [e]Ἐπιμενόντων
Epimenontōn
RemainingV-PPA-GMP
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
daysN-AFP
4119 [e]πλείους
pleious
many,Adj-AFP-C
2718 [e]κατῆλθέν
katēlthen
came downV-AIA-3S
5100 [e]τις
tis
a certain oneIPro-NMS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2449 [e]Ἰουδαίας
Ioudaias
Judea,N-GFS
4396 [e]προφήτης
prophētēs
a prophetN-NMS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
namedN-DNS
13 [e]Ἅγαβος,
Hagabos
Agabus;N-NMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Nestle 1904
Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἄγαβος,

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους, κατῆλθέ τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐπιμενόντων δὲ ἡμῶν ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος

Acts 21:10 Hebrew Bible
ויהי בהיותנו שם ימים רבים וירד נביא אחד מיהודה ושמו אגבוס׃

Acts 21:10 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܝܬܝܢ ܬܡܢ ܝܘܡܬܐ ܤܓܝܐܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܡܢ ܝܗܘܕ ܢܒܝܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܓܒܘܤ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
As we were staying there for some days, a prophet named Agabus came down from Judea.

King James Bible
And as we tarried there many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.

Holman Christian Standard Bible
While we were staying there many days, a prophet named Agabus came down from Judea.
Treasury of Scripture Knowledge

as.

Acts 21:4,7 And finding disciples, we tarried there seven days: who said to Paul …

Acts 20:16 For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not …

Agabus.

Acts 11:28 And there stood up one of them named Agabus, and signified by the …

Links
Acts 21:10Acts 21:10 NIVActs 21:10 NLTActs 21:10 ESVActs 21:10 NASBActs 21:10 KJVActs 21:10 Bible AppsActs 21:10 Biblia ParalelaActs 21:10 Chinese BibleActs 21:10 French BibleActs 21:10 German BibleBible Hub
Acts 21:9
Top of Page
Top of Page