Acts 14:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5037 [e]τε
te
AndConj
2409 [e]ἱερεὺς
hiereus
the priestN-NMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2203 [e]Διὸς
Dios
of Zeus,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
1510 [e]ὄντος
ontos
beingV-PPA-GMS
4253 [e]πρὸ
pro
just outsidePrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4172 [e]πόλεως,
poleōs
city,N-GFS
5022 [e]ταύρους
taurous
oxenN-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4725 [e]στέμματα
stemmata
wreathsN-ANP
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4440 [e]πυλῶνας
pylōnas
gatesN-AMP
5342 [e]ἐνέγκας,
enenkas
having brought,V-APA-NMS
4862 [e]σὺν
syn
withPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DMP
3793 [e]ὄχλοις
ochlois
crowdsN-DMP
2309 [e]ἤθελεν
ēthelen
was desiringV-IIA-3S
2380 [e]θύειν.
thyein
to sacrifice.V-PNA

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Nestle 1904
ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 14:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅ δέ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν

Acts 14:13 Hebrew Bible
וכהן בית בל אשר מחוץ לעירם הביא השערה שורים ועטרות ויחפץ לזבח הוא והמון העם׃

Acts 14:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܘܡܪܐ ܕܡܪܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝ ܬܘܪܐ ܘܟܠܝܠܐ ܠܬܪܥܐ ܕܕܪܬܐ ܐܬܪ ܕܫܪܝܢ ܗܘܘ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܕܒܚ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought oxen and garlands to the gates, and wanted to offer sacrifice with the crowds.

King James Bible
Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

Holman Christian Standard Bible
Then the priest of Zeus, whose temple was just outside the town, brought oxen and garlands to the gates. He, with the crowds, intended to offer sacrifice.
Treasury of Scripture Knowledge

and would.

Acts 10:25 And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his …

Daniel 2:46 Then the king Nebuchadnezzar fell on his face, and worshipped Daniel…

Links
Acts 14:13Acts 14:13 NIVActs 14:13 NLTActs 14:13 ESVActs 14:13 NASBActs 14:13 KJVActs 14:13 Bible AppsActs 14:13 Biblia ParalelaActs 14:13 Chinese BibleActs 14:13 French BibleActs 14:13 German BibleBible Hub
Acts 14:12
Top of Page
Top of Page