2 Kings 23:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7673 [e]וַיַּשְׁבֵּ֣ת
way-yaš-bêṯ
And he removedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5483 [e]הַסּוּסִ֗ים
has-sū-sîm,
the horsesArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
5414 [e]נָתְנוּ֩
nā-ṯə-nū
had dedicatedV-Qal-Perf-3cp
4428 [e]מַלְכֵ֨י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֤ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
8121 [e]לַשֶּׁ֙מֶשׁ֙
laš-še-meš
to the sunPrep-l, Art | N-cs
935 [e]מִבֹּ֣א
mib-bō
at the entrance toPrep-m | V-Qal-Inf
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
byPrep
3957 [e]לִשְׁכַּת֙
liš-kaṯ
the chamberN-fsc
  נְתַן־
nə-ṯan-
of 
5419 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
Nathan-melechN-proper
5631 [e]הַסָּרִ֔יס
has-sā-rîs,
the officerArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֖ר
’ă-šer
who [was]Pro-r
6503 [e]בַּפַּרְוָרִ֑ים
bap-par-wā-rîm;
in the courtPrep-b, Art | N-mp
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
4818 [e]מַרְכְּב֥וֹת
mar-kə-ḇō-wṯ
the chariotsN-fpc
8121 [e]הַשֶּׁ֖מֶשׁ
haš-še-meš
of the sunArt | N-cs
8313 [e]שָׂרַ֥ף
śā-rap̄
he burnedV-Qal-Perf-3ms
784 [e]בָּאֵֽשׁ׃
bā-’êš.
with firePrep-b, Art | N-cs

Hebrew Texts
מלכים ב 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּשְׁבֵּ֣ת אֶת־הַסּוּסִ֗ים אֲשֶׁ֣ר נָתְנוּ֩ מַלְכֵ֨י יְהוּדָ֤ה לַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ מִבֹּ֣א בֵית־יְהוָ֔ה אֶל־לִשְׁכַּת֙ נְתַן־מֶ֣לֶךְ הַסָּרִ֔יס אֲשֶׁ֖ר בַּפַּרְוָרִ֑ים וְאֶת־מַרְכְּבֹ֥ות הַשֶּׁ֖מֶשׁ שָׂרַ֥ף בָּאֵֽשׁ׃

מלכים ב 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישבת את־הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית־יהוה אל־לשכת נתן־מלך הסריס אשר בפרורים ואת־מרכבות השמש שרף באש׃

מלכים ב 23:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישבת את־הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית־יהוה אל־לשכת נתן־מלך הסריס אשר בפרורים ואת־מרכבות השמש שרף באש׃

מלכים ב 23:11 Hebrew Bible
וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית יהוה אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרורים ואת מרכבות השמש שרף באש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He did away with the horses which the kings of Judah had given to the sun, at the entrance of the house of the LORD, by the chamber of Nathan-melech the official, which was in the precincts; and he burned the chariots of the sun with fire.

King James Bible
And he took away the horses that the kings of Judah had given to the sun, at the entering in of the house of the LORD, by the chamber of Nathanmelech the chamberlain, which was in the suburbs, and burned the chariots of the sun with fire.

Holman Christian Standard Bible
He did away with the horses that the kings of Judah had dedicated to the sun. They had been at the entrance of the LORD's temple in the precincts by the chamber of Nathan-melech the court official, and he burned up the chariots of the sun.
Treasury of Scripture Knowledge

the sun.

2 Kings 23:5 And he put down the idolatrous priests, whom the kings of Judah had …

2 Chronicles 14:5 Also he took away out of all the cities of Judah the high places …

2 Chronicles 34:4 And they broke down the altars of Baalim in his presence; and the …

Ezekiel 8:16 And he brought me into the inner court of the LORD's house, and, …

house of the Lord. Throughout the East, the horse because of his swiftness and utility, was dedicated to the sun; and the Greeks and Romans feigned that the chariot of the sun was drawn by four horses, Pyrous, Eous, Aithon, and Phlegon: and hence also chariots were dedicated to that luminary. Jarchi says, that those who adored the sun had horses, which they mounted every morning, to go out to meet him at his rising. The kings of Judah had imitated these idolatrous customs, and kept the horses of the sun even at the entrance of the temple of the Lord!

chamberlain. or, eunuch, or officer.

Links
2 Kings 23:112 Kings 23:11 NIV2 Kings 23:11 NLT2 Kings 23:11 ESV2 Kings 23:11 NASB2 Kings 23:11 KJV2 Kings 23:11 Bible Apps2 Kings 23:11 Biblia Paralela2 Kings 23:11 Chinese Bible2 Kings 23:11 French Bible2 Kings 23:11 German BibleBible Hub
2 Kings 23:10
Top of Page
Top of Page