2 Kings 19:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3541 [e]כֹּ֣ה
kōh
thusAdv
559 [e]תֹאמְר֗וּן
ṯō-mə-rūn,
you shall speakV-Qal-Imperf-2mp | Pn
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
2396 [e]חִזְקִיָּ֤הוּ
ḥiz-qî-yā-hū
HezekiahN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָה֙
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
408 [e]אַל־
’al-
notAdv
5377 [e]יַשִּׁאֲךָ֣
yaš-ši-’ă-ḵā
do let deceive youV-Hifil-Imperf.Jus-3ms | 2ms
430 [e]אֱלֹהֶ֔יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā,
your GodN-mpc | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
in whomPro-r
859 [e]אַתָּ֛ה
’at-tāh
youPro-2ms
982 [e]בֹּטֵ֥חַ
bō-ṭê-aḥ
trustV-Qal-Prtcpl-ms
  בּ֖וֹ
bōw
in whomPrep | 3ms
559 [e]לֵאמֹ֑ר
lê-mōr;
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹ֤א
notAdv-NegPrt
5414 [e]תִנָּתֵן֙
ṯin-nā-ṯên
shall be givenV-Nifal-Imperf-3fs
3389 [e]יְר֣וּשָׁלִַ֔ם
yə-rū-šā-lim,
JerusalemN-proper-fs
3027 [e]בְּיַ֖ד
bə-yaḏ
into the handPrep-b | N-fsc
4428 [e]מֶ֥לֶךְ
me-leḵ
of the kingN-msc
804 [e]אַשּֽׁוּר׃
’aš-šūr.
of AssyriaN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 19:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה תֹאמְר֗וּן אֶל־חִזְקִיָּ֤הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָה֙ לֵאמֹ֔ר אַל־יַשִּׁאֲךָ֣ אֱלֹהֶ֔יךָ אֲשֶׁ֥ר אַתָּ֛ה בֹּטֵ֥חַ בֹּ֖ו לֵאמֹ֑ר לֹ֤א תִנָּתֵן֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם בְּיַ֖ד מֶ֥לֶךְ אַשּֽׁוּר׃

מלכים ב 19:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה תאמרון אל־חזקיהו מלך־יהודה לאמר אל־ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃

מלכים ב 19:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כה תאמרון אל־חזקיהו מלך־יהודה לאמר אל־ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃

מלכים ב 19:10 Hebrew Bible
כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמר אל ישאך אלהיך אשר אתה בטח בו לאמר לא תנתן ירושלם ביד מלך אשור׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Thus you shall say to Hezekiah king of Judah, 'Do not let your God in whom you trust deceive you saying, "Jerusalem will not be given into the hand of the king of Assyria."

King James Bible
Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.

Holman Christian Standard Bible
Say this to Hezekiah king of Judah: 'Don't let your God, whom you trust, deceive you by promising that Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 18:5,29,30 He trusted in the LORD God of Israel; so that after him was none …

2 Chronicles 32:15-19 Now therefore let not Hezekiah deceive you, nor persuade you on this …

Isaiah 37:10-14 Thus shall you speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not your …

Links
2 Kings 19:102 Kings 19:10 NIV2 Kings 19:10 NLT2 Kings 19:10 ESV2 Kings 19:10 NASB2 Kings 19:10 KJV2 Kings 19:10 Bible Apps2 Kings 19:10 Biblia Paralela2 Kings 19:10 Chinese Bible2 Kings 19:10 French Bible2 Kings 19:10 German BibleBible Hub
2 Kings 19:9
Top of Page
Top of Page