2 Kings 18:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֣ח
way-yiš-laḥ
And sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2396 [e]חִזְקִיָּ֣ה
ḥiz-qî-yāh
HezekiahN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֣ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
804 [e]אַשּׁוּר֩ ׀
’aš-šūr
of AssyriaN-proper-fs
3923 [e]לָכִ֨ישָׁה ׀
lā-ḵî-šāh
at LachishN-proper-fs | 3fs
559 [e]לֵאמֹ֤ר ׀
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
2398 [e]חָטָ֙אתִי֙
ḥā-ṭā-ṯî
I have done wrongV-Qal-Perf-1cs
7725 [e]שׁ֣וּב
šūḇ
turn awayV-Qal-Imp-ms
5921 [e]מֵֽעָלַ֔י
mê-‘ā-lay,
from mePrep-m | 1cs
853 [e]אֵ֛ת
’êṯ
-DirObjM
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whateverPro-r
5414 [e]תִּתֵּ֥ן
tit-tên
you imposeV-Qal-Imperf-2ms
5921 [e]עָלַ֖י
‘ā-lay
on mePrep | 1cs
5375 [e]אֶשָּׂ֑א
’eś-śā;
I will payV-Qal-Imperf-1cs
7760 [e]וַיָּ֨שֶׂם
way-yā-śem
And assessedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
the kingN-msc
804 [e]אַשּׁ֜וּר
’aš-šūr
of AssyriaN-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
2396 [e]חִזְקִיָּ֣ה
ḥiz-qî-yāh
HezekiahN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹ֤שׁ
šə-lōš
threeNumber-fsc
3967 [e]מֵאוֹת֙
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
3603 [e]כִּכַּר־
kik-kar-
talentsN-fsc
3701 [e]כֶּ֔סֶף
ke-sep̄,
of silverN-ms
7970 [e]וּשְׁלֹשִׁ֖ים
ū-šə-lō-šîm
and thirtyConj-w | Number-cp
3603 [e]כִּכַּ֥ר
kik-kar
talentsN-fsc
2091 [e]זָהָֽב׃
zā-hāḇ.
of goldN-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 18:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֣ח חִזְקִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֣ה אֶל־מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֩ ׀ לָכִ֨ישָׁה ׀ לֵאמֹ֤ר ׀ חָטָ֙אתִי֙ שׁ֣וּב מֵֽעָלַ֔י אֵ֛ת אֲשֶׁר־תִּתֵּ֥ן עָלַ֖י אֶשָּׂ֑א וַיָּ֨שֶׂם מֶֽלֶךְ־אַשּׁ֜וּר עַל־חִזְקִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה שְׁלֹ֤שׁ מֵאֹות֙ כִּכַּר־כֶּ֔סֶף וּשְׁלֹשִׁ֖ים כִּכַּ֥ר זָהָֽב׃

מלכים ב 18:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח חזקיה מלך־יהודה אל־מלך־אשור ׀ לכישה ׀ לאמר ׀ חטאתי שוב מעלי את אשר־תתן עלי אשא וישם מלך־אשור על־חזקיה מלך־יהודה שלש מאות ככר־כסף ושלשים ככר זהב׃

מלכים ב 18:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח חזקיה מלך־יהודה אל־מלך־אשור ׀ לכישה ׀ לאמר ׀ חטאתי שוב מעלי את אשר־תתן עלי אשא וישם מלך־אשור על־חזקיה מלך־יהודה שלש מאות ככר־כסף ושלשים ככר זהב׃

מלכים ב 18:14 Hebrew Bible
וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור לכישה לאמר חטאתי שוב מעלי את אשר תתן עלי אשא וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלש מאות ככר כסף ושלשים ככר זהב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria at Lachish, saying, "I have done wrong. Withdraw from me; whatever you impose on me I will bear." So the king of Assyria required of Hezekiah king of Judah three hundred talents of silver and thirty talents of gold.

King James Bible
And Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria to Lachish, saying, I have offended; return from me: that which thou puttest on me will I bear. And the king of Assyria appointed unto Hezekiah king of Judah three hundred talents of silver and thirty talents of gold.

Holman Christian Standard Bible
So Hezekiah king of Judah sent word to the king of Assyria at Lachish, saying, "I have done wrong; withdraw from me. Whatever you demand from me, I will pay." The king of Assyria demanded 11 tons of silver and one ton of gold from King Hezekiah of Judah.
Treasury of Scripture Knowledge

I have offended

2 Kings 18:7 And the LORD was with him; and he prospered wherever he went forth: …

1 Kings 20:4 And the king of Israel answered and said, My lord, O king, according …

Proverbs 29:25 The fear of man brings a snare: but whoever puts his trust in the …

Luke 14:32 Or else, while the other is yet a great way off, he sends an ambassador, …

Links
2 Kings 18:142 Kings 18:14 NIV2 Kings 18:14 NLT2 Kings 18:14 ESV2 Kings 18:14 NASB2 Kings 18:14 KJV2 Kings 18:14 Bible Apps2 Kings 18:14 Biblia Paralela2 Kings 18:14 Chinese Bible2 Kings 18:14 French Bible2 Kings 18:14 German BibleBible Hub
2 Kings 18:13
Top of Page
Top of Page