2 Kings 12:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8141 [e]בִּשְׁנַת־
biš-naṯ-
In the yearPrep-b | N-fsc
7651 [e]שֶׁ֤בַע
še-ḇa‘
of seventhAdj-fs
3058 [e]לְיֵהוּא֙
lə-yê-hū
JehuPrep-l | N-proper-ms
4427 [e]מָלַ֣ךְ
mā-laḵ
became kingV-Qal-Perf-3ms
3060 [e]יְהוֹאָ֔שׁ
yə-hō-w-’āš,
JehoashN-proper-ms
705 [e]וְאַרְבָּעִ֣ים
wə-’ar-bā-‘îm
and fortyConj-w | Number-cp
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
6645 [e]צִבְיָ֖ה
ṣiḇ-yāh
ZibiahN-proper-fs
  מִבְּאֵ֥ר
mib-bə-’êr
ofPrep
884 [e]שָֽׁבַע׃
šā-ḇa‘.
BeershebaPrep | N-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 12:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת־שֶׁ֤בַע לְיֵהוּא֙ מָלַ֣ךְ יְהֹואָ֔שׁ וְאַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו צִבְיָ֖ה מִבְּאֵ֥ר שָֽׁבַע׃

מלכים ב 12:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת־שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

מלכים ב 12:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בשנת־שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

מלכים ב 12:1 Hebrew Bible
בשנת שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the seventh year of Jehu, Jehoash became king, and he reigned forty years in Jerusalem; and his mother's name was Zibiah of Beersheba.

King James Bible
In the seventh year of Jehu Jehoash began to reign; and forty years reigned he in Jerusalem. And his mother's name was Zibiah of Beersheba.

Holman Christian Standard Bible
In the seventh year of Jehu, Joash became king and reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name was Zibiah, who was from Beer-sheba.
Treasury of Scripture Knowledge

the seventh

2 Kings 9:27 But when Ahaziah the king of Judah saw this, he fled by the way of …

2 Kings 11:1,3,4,21 And when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, …

2 Chronicles 24:1 Joash was seven years old when he began to reign, and he reigned …

Jehoash

2 Kings 11:2 But Jehosheba, the daughter of king Joram, sister of Ahaziah, took …

1 Chronicles 3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

Joash

Links
2 Kings 12:12 Kings 12:1 NIV2 Kings 12:1 NLT2 Kings 12:1 ESV2 Kings 12:1 NASB2 Kings 12:1 KJV2 Kings 12:1 Bible Apps2 Kings 12:1 Biblia Paralela2 Kings 12:1 Chinese Bible2 Kings 12:1 French Bible2 Kings 12:1 German BibleBible Hub
2 Kings 11:21
Top of Page
Top of Page