2 Kings 12:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּ֨עַשׂ
way-ya-‘aś
And didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3060 [e]יְהוֹאָ֧שׁ
yə-hō-w-’āš
JehoashN-proper-ms
3477 [e]הַיָּשָׁ֛ר
hay-yā-šār
[what was] rightArt | Adj-ms
5869 [e]בְּעֵינֵ֥י
bə-‘ê-nê
in the sightPrep-b | N-cdc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]יָמָ֑יו
yā-māw;
the daysN-mpc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
in whichPro-r
3384 [e]הוֹרָ֔הוּ
hō-w-rā-hū,
instructed himV-Hifil-Perf-3ms | 3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֖ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵֽן׃
hak-kō-hên.
the priestArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 12:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַשׂ יְהֹואָ֧שׁ הַיָּשָׁ֛ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה כָּל־יָמָ֑יו אֲשֶׁ֣ר הֹורָ֔הוּ יְהֹויָדָ֖ע הַכֹּהֵֽן׃

מלכים ב 12:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל־ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃

מלכים ב 12:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל־ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃

מלכים ב 12:2 Hebrew Bible
ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jehoash did right in the sight of the LORD all his days in which Jehoiada the priest instructed him.

King James Bible
And Jehoash did that which was right in the sight of the LORD all his days wherein Jehoiada the priest instructed him.

Holman Christian Standard Bible
Throughout the time Jehoiada the priest instructed him, Joash did what was right in the LORD's sight.
Treasury of Scripture Knowledge

2 Kings 14:3 And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not …

2 Chronicles 24:2,17-22 And Joash did that which was right in the sight of the LORD all the …

2 Chronicles 25:2 And he did that which was right in the sight of the LORD, but not …

2 Chronicles 26:4 And he did that which was right in the sight of the LORD, according …

Links
2 Kings 12:22 Kings 12:2 NIV2 Kings 12:2 NLT2 Kings 12:2 ESV2 Kings 12:2 NASB2 Kings 12:2 KJV2 Kings 12:2 Bible Apps2 Kings 12:2 Biblia Paralela2 Kings 12:2 Chinese Bible2 Kings 12:2 French Bible2 Kings 12:2 German BibleBible Hub
2 Kings 12:1
Top of Page
Top of Page