2 Chronicles 8:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1697 [e]וּבִדְבַר־
ū-ḇiḏ-ḇar-
and according to the rateConj-w, Prep-b | N-msc
3117 [e]י֣וֹם
yō-wm
daysN-ms
3117 [e]בְּי֗וֹם
bə-yō-wm,
dailyPrep-b | N-ms
5927 [e]לְהַעֲלוֹת֙
lə-ha-‘ă-lō-wṯ
offeringPrep-l | V-Hifil-Inf
4687 [e]כְּמִצְוַ֣ת
kə-miṣ-waṯ
according to the commandmentPrep-k | N-fsc
4872 [e]מֹשֶׁ֔ה
mō-šeh,
of MosesN-proper-ms
7676 [e]לַשַּׁבָּתוֹת֙
laš-šab-bā-ṯō-wṯ
for the SabbathsPrep-l, Art | N-cp
2320 [e]וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔ים
wə-le-ḥo-ḏā-šîm,
and the New MoonsConj-w, Prep-l, Art | N-mp
4150 [e]וְלַמּ֣וֹעֲד֔וֹת
wə-lam-mō-w-‘ă-ḏō-wṯ,
and the appointed feastsConj-w, Prep-l, Art | N-mp
7969 [e]שָׁל֥וֹשׁ
šā-lō-wōš
threeNumber-fs
6471 [e]פְּעָמִ֖ים
pə-‘ā-mîm
timesN-fp
8141 [e]בַּשָּׁנָ֑ה
baš-šā-nāh;
yearlyPrep-b, Art | N-fs
2282 [e]בְּחַ֧ג
bə-ḥaḡ
FeastPrep-b | N-msc
4682 [e]הַמַּצּ֛וֹת
ham-maṣ-ṣō-wṯ
of the Unleavened BreadArt | N-fp
2282 [e]וּבְחַ֥ג
ū-ḇə-ḥaḡ
and FeastConj-w, Prep-b | N-msc
7620 [e]הַשָּׁבֻע֖וֹת
haš-šā-ḇu-‘ō-wṯ
of the WeeksArt | N-mp
2282 [e]וּבְחַ֥ג
ū-ḇə-ḥaḡ
and FeastConj-w, Prep-b | N-msc
5521 [e]הַסֻּכּֽוֹת׃
has-suk-kō-wṯ.
of the TabernaclesArt | N-fp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 8:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִדְבַר־יֹ֣ום בְּיֹ֗ום לְהַעֲלֹות֙ כְּמִצְוַ֣ת מֹשֶׁ֔ה לַשַּׁבָּתֹות֙ וְלֶ֣חֳדָשִׁ֔ים וְלַמֹּ֣ועֲדֹ֔ות שָׁלֹ֥ושׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה בְּחַ֧ג הַמַּצֹּ֛ות וּבְחַ֥ג הַשָּׁבֻעֹ֖ות וּבְחַ֥ג הַסֻּכֹּֽות׃

דברי הימים ב 8:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובדבר־יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃

דברי הימים ב 8:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובדבר־יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃

דברי הימים ב 8:13 Hebrew Bible
ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and did so according to the daily rule, offering them up according to the commandment of Moses, for the sabbaths, the new moons and the three annual feasts-- the Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks and the Feast of Booths.

King James Bible
Even after a certain rate every day, offering according to the commandment of Moses, on the sabbaths, and on the new moons, and on the solemn feasts, three times in the year, even in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles.

Holman Christian Standard Bible
He followed the daily requirement for offerings according to the commandment of Moses for Sabbaths, New Moons, and the three annual appointed festivals: the Festival of Unleavened Bread, the Festival of Weeks, and the Festival of Booths.
Treasury of Scripture Knowledge

every day

Exodus 29:38-42 Now this is that which you shall offer on the altar; two lambs of …

Leviticus 23:1-17 And the LORD spoke to Moses, saying…

Numbers 28:1-29:40 And the LORD spoke to Moses, saying…

Ezekiel 45:17 And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat …

Ezekiel 46:3-15 Likewise the people of the land shall worship at the door of this …

three times

Exodus 23:14-17 Three times you shall keep a feast to me in the year…

Deuteronomy 16:16 Three times in a year shall all your males appear before the LORD …

1 Kings 9:25 And three times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace …

Links
2 Chronicles 8:132 Chronicles 8:13 NIV2 Chronicles 8:13 NLT2 Chronicles 8:13 ESV2 Chronicles 8:13 NASB2 Chronicles 8:13 KJV2 Chronicles 8:13 Bible Apps2 Chronicles 8:13 Biblia Paralela2 Chronicles 8:13 Chinese Bible2 Chronicles 8:13 French Bible2 Chronicles 8:13 German BibleBible Hub
2 Chronicles 8:12
Top of Page
Top of Page