2 Chronicles 36:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
8666 [e]וְלִתְשׁוּבַ֣ת
wə-liṯ-šū-ḇaṯ
And at the turnConj-w, Prep-l | N-fsc
8141 [e]הַשָּׁנָ֗ה
haš-šā-nāh,
of the yearArt | N-fs
7971 [e]שָׁלַח֙
šā-laḥ
summoned [him]V-Qal-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
KingArt | N-ms
5019 [e]נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֔ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar,
NebuchadnezzarN-proper-ms
935 [e]וַיְבִאֵ֣הוּ
way-ḇi-’ê-hū
and took himConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms | 3ms
894 [e]בָבֶ֔לָה
ḇā-ḇe-lāh,
to BabylonN-proper-fs | 3fs
5973 [e]עִם־
‘im-
withPrep
3627 [e]כְּלֵ֖י
kə-lê
the articles fromN-mpc
2532 [e]חֶמְדַּ֣ת
ḥem-daṯ
costlyN-fsc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
4427 [e]וַיַּמְלֵךְ֙
way-yam-lêḵ
and made kingConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6667 [e]צִדְקִיָּ֣הוּ
ṣiḏ-qî-yā-hū
ZedekiahN-proper-ms
251 [e]אָחִ֔יו
’ā-ḥîw,
[Jehoiakim's] brotherN-msc | 3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
3389 [e]וִֽירוּשָׁלִָֽם׃
wî-rū-šā-lim.
and JerusalemConj-w | N-proper-fs
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 36:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִתְשׁוּבַ֣ת הַשָּׁנָ֗ה שָׁלַח֙ הַמֶּ֣לֶךְ נְבֽוּכַדְנֶאצַּ֔ר וַיְבִאֵ֣הוּ בָבֶ֔לָה עִם־כְּלֵ֖י חֶמְדַּ֣ת בֵּית־יְהוָ֑ה וַיַּמְלֵךְ֙ אֶת־צִדְקִיָּ֣הוּ אָחִ֔יו עַל־יְהוּדָ֖ה וִֽירוּשָׁלִָֽם׃ פ

דברי הימים ב 36:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם־כלי חמדת בית־יהוה וימלך את־צדקיהו אחיו על־יהודה וירושלם׃ פ

דברי הימים ב 36:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם־כלי חמדת בית־יהוה וימלך את־צדקיהו אחיו על־יהודה וירושלם׃ פ

דברי הימים ב 36:10 Hebrew Bible
ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנאצר ויבאהו בבלה עם כלי חמדת בית יהוה וימלך את צדקיהו אחיו על יהודה וירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
At the turn of the year King Nebuchadnezzar sent and brought him to Babylon with the valuable articles of the house of the LORD, and he made his kinsman Zedekiah king over Judah and Jerusalem.

King James Bible
And when the year was expired, king Nebuchadnezzar sent, and brought him to Babylon, with the goodly vessels of the house of the LORD, and made Zedekiah his brother king over Judah and Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
In the spring Nebuchadnezzar sent for him and brought him to Babylon along with the valuable utensils of the LORD's temple. Then he made Jehoiachin's brother Zedekiah king over Judah and Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

when the year was expired [heb] at the return of the year
king Nebuchadnezzar

2 Kings 24:10-17 At that time the servants of Nebuchadnezzar king of Babylon came …

2 Kings 25:27-30 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity …

Jeremiah 29:2 (After that Jeconiah the king, and the queen, and the eunuchs, the …

Ezekiel 1:2 In the fifth day of the month, which was the fifth year of king Jehoiachin's …

goodly vessels [heb] vessels of desire

2 Chronicles 36:7 Nebuchadnezzar also carried of the vessels of the house of the LORD …

Jeremiah 27:18-22 But if they be prophets, and if the word of the LORD be with them, …

Daniel 1:1,2 In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar …

Daniel 5:2,23 Belshazzar, whiles he tasted the wine…

Zedekiah

2 Kings 24:17 And the king of Babylon made Mattaniah his father's brother king …

Mattaniah his father's brother

1 Chronicles 3:15,16 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, …

Jeremiah 37:1 And king Zedekiah the son of Josiah reigned instead of Coniah the …

Links
2 Chronicles 36:102 Chronicles 36:10 NIV2 Chronicles 36:10 NLT2 Chronicles 36:10 ESV2 Chronicles 36:10 NASB2 Chronicles 36:10 KJV2 Chronicles 36:10 Bible Apps2 Chronicles 36:10 Biblia Paralela2 Chronicles 36:10 Chinese Bible2 Chronicles 36:10 French Bible2 Chronicles 36:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 36:9
Top of Page
Top of Page