2 Chronicles 31:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
905 [e]מִלְּבַ֞ד
mil-lə-ḇaḏ
BesidesPrep-m, Prep-l | N-ms
3187 [e]הִתְיַחְשָׂ֣ם
hiṯ-yaḥ-śām
who were written in the genealogyV-Hitpael-Inf | 3mp
2145 [e]לִזְכָרִ֗ים
liz-ḵā-rîm,
those malesPrep-l | N-mp
1121 [e]מִבֶּ֨ן
mib-ben
fromPrep-m | N-msc
7969 [e]שָׁל֤וֹשׁ
šā-lō-wōš
threeNumber-fs
8141 [e]שָׁנִים֙
šā-nîm
years oldN-fp
4605 [e]וּלְמַ֔עְלָה
ū-lə-ma‘-lāh,
and upConj-w, Prep-l | Adv | 3fs
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
to everyonePrep-l | N-msc
935 [e]הַבָּ֥א
hab-bā
who enteredArt | V-Qal-Prtcpl-ms
1004 [e]לְבֵית־
lə-ḇêṯ-
the housePrep-l | N-msc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
1697 [e]לִדְבַר־
liḏ-ḇar-
portionPrep-l | N-msc
3117 [e]י֣וֹם
yō-wm
his dayN-ms
3117 [e]בְּיוֹמ֑וֹ
bə-yō-w-mōw;
his dailyPrep-b | N-msc | 3ms
5656 [e]לַעֲב֣וֹדָתָ֔ם
la-‘ă-ḇō-w-ḏā-ṯām,
for the [work of] his servicePrep-l | N-fsc | 3mp
4931 [e]בְּמִשְׁמְרוֹתָ֖ם
bə-miš-mə-rō-w-ṯām
they distributedPrep-b | N-fpc | 3mp
4256 [e]כְּמַחְלְקוֹתֵיהֶֽם׃
kə-maḥ-lə-qō-w-ṯê-hem.
by his divisionPrep-k | N-fpc | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 31:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִלְּבַ֞ד הִתְיַחְשָׂ֣ם לִזְכָרִ֗ים מִבֶּ֨ן שָׁלֹ֤ושׁ שָׁנִים֙ וּלְמַ֔עְלָה לְכָל־הַבָּ֥א לְבֵית־יְהוָ֖ה לִדְבַר־יֹ֣ום בְּיֹומֹ֑ו לַעֲבֹ֣ודָתָ֔ם בְּמִשְׁמְרֹותָ֖ם כְּמַחְלְקֹותֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 31:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מלבד התיחשם לזכרים מבן שלוש שנים ולמעלה לכל־הבא לבית־יהוה לדבר־יום ביומו לעבודתם במשמרותם כמחלקותיהם׃

דברי הימים ב 31:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מלבד התיחשם לזכרים מבן שלוש שנים ולמעלה לכל־הבא לבית־יהוה לדבר־יום ביומו לעבודתם במשמרותם כמחלקותיהם׃

דברי הימים ב 31:16 Hebrew Bible
מלבד התיחשם לזכרים מבן שלוש שנים ולמעלה לכל הבא לבית יהוה לדבר יום ביומו לעבודתם במשמרותם כמחלקותיהם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
without regard to their genealogical enrollment, to the males from thirty years old and upward-- everyone who entered the house of the LORD for his daily obligations-- for their work in their duties according to their divisions;

King James Bible
Beside their genealogy of males, from three years old and upward, even unto every one that entereth into the house of the LORD, his daily portion for their service in their charges according to their courses;

Holman Christian Standard Bible
In addition, they distributed it to males registered by genealogy three years old and above; to all who would enter the LORD's temple for their daily duty, for their service in their responsibilities according to their divisions.
Treasury of Scripture Knowledge

his daily

Leviticus 21:22,23 He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy…

Links
2 Chronicles 31:162 Chronicles 31:16 NIV2 Chronicles 31:16 NLT2 Chronicles 31:16 ESV2 Chronicles 31:16 NASB2 Chronicles 31:16 KJV2 Chronicles 31:16 Bible Apps2 Chronicles 31:16 Biblia Paralela2 Chronicles 31:16 Chinese Bible2 Chronicles 31:16 French Bible2 Chronicles 31:16 German BibleBible Hub
2 Chronicles 31:15
Top of Page
Top of Page