2 Chronicles 23:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַיַּעֲשׂ֨וּ
way-ya-‘ă-śū
So didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3881 [e]הַלְוִיִּ֜ם
hal-wî-yim
the LevitesArt | N-proper-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
JudahN-proper-ms
3605 [e]כְּכֹ֣ל
kə-ḵōl
according to allPrep-k | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6680 [e]צִוָּה֮
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֣ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵן֒
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
3947 [e]וַיִּקְחוּ֙
way-yiq-ḥū
and tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
each manN-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
376 [e]אֲנָשָׁ֔יו
’ă-nā-šāw,
his menN-mpc | 3ms
935 [e]בָּאֵ֣י
bā-’ê
who were to be on dutyV-Qal-Prtcpl-mpc
7676 [e]הַשַּׁבָּ֔ת
haš-šab-bāṯ,
on the SabbathArt | N-cs
5973 [e]עִ֖ם
‘im
withPrep
3318 [e]יוֹצְאֵ֣י
yō-wṣ-’ê
those who were going [off duty]V-Qal-Prtcpl-mpc
7676 [e]הַשַּׁבָּ֑ת
haš-šab-bāṯ;
on the SabbathArt | N-cs
3588 [e]כִּ֣י
forConj
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
6362 [e]פָטַ֛ר
p̄ā-ṭar
had dismissedV-Qal-Perf-3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֥ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֖ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4256 [e]הַֽמַּחְלְקֽוֹת׃
ham-maḥ-lə-qō-wṯ.
the divisionsArt | N-fp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 23:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲשׂ֨וּ הַלְוִיִּ֜ם וְכָל־יְהוּדָ֗ה כְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־צִוָּה֮ יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵן֒ וַיִּקְחוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־אֲנָשָׁ֔יו בָּאֵ֣י הַשַּׁבָּ֔ת עִ֖ם יֹוצְאֵ֣י הַשַּׁבָּ֑ת כִּ֣י לֹ֥א פָטַ֛ר יְהֹויָדָ֥ע הַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַֽמַּחְלְקֹֽות׃

דברי הימים ב 23:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו הלוים וכל־יהודה ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את־המחלקות׃

דברי הימים ב 23:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעשו הלוים וכל־יהודה ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את־המחלקות׃

דברי הימים ב 23:8 Hebrew Bible
ויעשו הלוים וכל יהודה ככל אשר צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יוצאי השבת כי לא פטר יהוידע הכהן את המחלקות׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the Levites and all Judah did according to all that Jehoiada the priest commanded. And each one of them took his men who were to come in on the sabbath, with those who were to go out on the sabbath, for Jehoiada the priest did not dismiss any of the divisions.

King James Bible
So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada the priest had commanded, and took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that were to go out on the sabbath: for Jehoiada the priest dismissed not the courses.

Holman Christian Standard Bible
So the commanders of hundreds did everything Jehoiada the priest commanded. They each brought their men--those coming on duty on the Sabbath and those going off duty on the Sabbath--for Jehoiada the priest did not release the divisions.
Treasury of Scripture Knowledge

the Levites

2 Kings 11:9 And the captains over the hundreds did according to all things that …

the courses

1 Chronicles 24:1-26:32 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; …

Links
2 Chronicles 23:82 Chronicles 23:8 NIV2 Chronicles 23:8 NLT2 Chronicles 23:8 ESV2 Chronicles 23:8 NASB2 Chronicles 23:8 KJV2 Chronicles 23:8 Bible Apps2 Chronicles 23:8 Biblia Paralela2 Chronicles 23:8 Chinese Bible2 Chronicles 23:8 French Bible2 Chronicles 23:8 German BibleBible Hub
2 Chronicles 23:7
Top of Page
Top of Page