2 Chronicles 20:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4279 [e]מָחָר֙
mā-ḥār
TomorrowAdv
3381 [e]רְד֣וּ
rə-ḏū
go downV-Qal-Imp-mp
5921 [e]עֲלֵיהֶ֔ם
‘ă-lê-hem,
against themPrep | 3mp
2005 [e]הִנָּ֥ם
hin-nām
surelyInterjection | 3mp
5927 [e]עֹלִ֖ים
‘ō-lîm
they will come upV-Qal-Prtcpl-mp
4608 [e]בְּמַעֲלֵ֣ה
bə-ma-‘ă-lêh
by AscentPrep-b | N-msc
6732 [e]הַצִּ֑יץ
haṣ-ṣîṣ;
of the ZizArt | N-proper-fs
4672 [e]וּמְצָאתֶ֤ם
ū-mə-ṣā-ṯem
and you will findConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
853 [e]אֹתָם֙
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
5490 [e]בְּס֣וֹף
bə-sō-wp̄
at the endPrep-b | N-msc
5158 [e]הַנַּ֔חַל
han-na-ḥal,
of the brookArt | N-ms
6440 [e]פְּנֵ֖י
pə-nê
beforeN-cpc
4057 [e]מִדְבַּ֥ר
miḏ-bar
the WildernessN-msc
3385 [e]יְרוּאֵֽל׃
yə-rū-’êl.
of JeruelN-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מָחָר֙ רְד֣וּ עֲלֵיהֶ֔ם הִנָּ֥ם עֹלִ֖ים בְּמַעֲלֵ֣ה הַצִּ֑יץ וּמְצָאתֶ֤ם אֹתָם֙ בְּסֹ֣וף הַנַּ֔חַל פְּנֵ֖י מִדְבַּ֥ר יְרוּאֵֽל׃

דברי הימים ב 20:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃

דברי הימים ב 20:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃

דברי הימים ב 20:16 Hebrew Bible
מחר רדו עליהם הנם עלים במעלה הציץ ומצאתם אתם בסוף הנחל פני מדבר ירואל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'Tomorrow go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the valley in front of the wilderness of Jeruel.

King James Bible
To morrow go ye down against them: behold, they come up by the cliff of Ziz; and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel.

Holman Christian Standard Bible
Tomorrow, go down against them. You will see them coming up the Ascent of Ziz, and you will find them at the end of the valley facing the Wilderness of Jeruel.
Treasury of Scripture Knowledge

cliff [heb] ascent
Ziz The cliff of Ziz was probably near Ziza, which Ptolemy places in Arabia Petraea, long.

brook. or, valley
the wilderness The wilderness of jeruel seems, form ver.

2 Chronicles 20:20 And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness …

Links
2 Chronicles 20:162 Chronicles 20:16 NIV2 Chronicles 20:16 NLT2 Chronicles 20:16 ESV2 Chronicles 20:16 NASB2 Chronicles 20:16 KJV2 Chronicles 20:16 Bible Apps2 Chronicles 20:16 Biblia Paralela2 Chronicles 20:16 Chinese Bible2 Chronicles 20:16 French Bible2 Chronicles 20:16 German BibleBible Hub
2 Chronicles 20:15
Top of Page
Top of Page