1 Timothy 5:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5503 [e]Χήρα
Chēra
A widowN-NFS
2639 [e]καταλεγέσθω
katalegesthō
let be enrolledV-PMM/P-3S
3361 [e]μὴ
notAdv
1640 [e]ἔλαττον
elatton
less thanAdj-ANS-C
2094 [e]ἐτῶν
etōn
years [old]N-GNP
1835 [e]ἑξήκοντα
hexēkonta
sixty,Adj-GNP
1096 [e]γεγονυῖα,
gegonuia
beingV-RPA-NFS
1520 [e]ἑνὸς
henos
of oneAdj-GMS
435 [e]ἀνδρὸς
andros
manN-GMS
1135 [e]γυνή,
gynē
[the] wife,N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Nestle 1904
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
χήρα καταλέγω μή ἐλάσσων ἔτος ἑξήκοντα γίνομαι εἷς ἀνήρ γυνή

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα, γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή

1 Timothy 5:9 Hebrew Bible
אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃

1 Timothy 5:9 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘܝܬ ܗܟܝܠ ܓܒܐ ܐܪܡܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܫܬܝܢ ܫܢܝܢ ܐܝܕܐ ܕܠܚܕ ܗܘ ܓܒܪܐ ܗܘܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man,

King James Bible
Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man,

Holman Christian Standard Bible
No widow should be placed on the official support list unless she is at least 60 years old, has been the wife of one husband,
Treasury of Scripture Knowledge

a widow. See on ver.

1 Timothy 5:3,4 Honor widows that are widows indeed…

taken. or, chosen. under.

1 Timothy 5:11,14 But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton …

Luke 2:36,37 And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of …

having.

1 Timothy 3:2,12 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, …

1 Corinthians 7:10,11,39,40 And to the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the …

Links
1 Timothy 5:91 Timothy 5:9 NIV1 Timothy 5:9 NLT1 Timothy 5:9 ESV1 Timothy 5:9 NASB1 Timothy 5:9 KJV1 Timothy 5:9 Bible Apps1 Timothy 5:9 Biblia Paralela1 Timothy 5:9 Chinese Bible1 Timothy 5:9 French Bible1 Timothy 5:9 German BibleBible Hub
1 Timothy 5:8
Top of Page
Top of Page