1 Timothy 3:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1249 [e]Διάκονοι
diakonoi
DeaconsN-NMP
1510 [e]ἔστωσαν
estōsan
let beV-PMA-3P
1520 [e]μιᾶς
mias
of oneAdj-GFS
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
wifeN-GFS
435 [e]ἄνδρες,
andres
husbands,N-NMP
5043 [e]τέκνων
teknōn
[their] childrenN-GNP
2573 [e]καλῶς
kalōs
wellAdv
4291 [e]προϊστάμενοι
proistamenoi
managingV-PPM-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
2398 [e]ἰδίων
idiōn
ownAdj-GMP
3624 [e]οἴκων.
oikōn
households.N-GMP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Nestle 1904
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων·

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων·

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διάκονος εἰμί εἷς γυνή ἀνήρ τέκνον καλῶς προΐστημι καί ὁ ἴδιος οἶκος

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 3:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων

1 Timothy 3:12 Hebrew Bible
השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃

1 Timothy 3:12 Aramaic NT: Peshitta
ܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܢܐ ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܘܕܒܪ ܒܢܘܗܝ ܘܒܝܬܗ ܫܦܝܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Deacons must be husbands of only one wife, and good managers of their children and their own households.

King James Bible
Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.

Holman Christian Standard Bible
Deacons must be husbands of one wife, managing their children and their own households competently.
Treasury of Scripture Knowledge

See on ver.

1 Timothy 3:2,4,5 A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, …

Links
1 Timothy 3:121 Timothy 3:12 NIV1 Timothy 3:12 NLT1 Timothy 3:12 ESV1 Timothy 3:12 NASB1 Timothy 3:12 KJV1 Timothy 3:12 Bible Apps1 Timothy 3:12 Biblia Paralela1 Timothy 3:12 Chinese Bible1 Timothy 3:12 French Bible1 Timothy 3:12 German BibleBible Hub
1 Timothy 3:11
Top of Page
Top of Page