1 Samuel 25:40
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֜אוּ
way-yā-ḇō-’ū
And when had comeConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5650 [e]עַבְדֵ֥י
‘aḇ-ḏê
the servantsN-mpc
1732 [e]דָוִ֛ד
ḏā-wiḏ
of DavidN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
26 [e]אֲבִיגַ֖יִל
’ă-ḇî-ḡa-yil
AbigailN-proper-fs
3760 [e]הַכַּרְמֶ֑לָה
hak-kar-me-lāh;
at CarmelArt | N-proper-fs | 3fs
1696 [e]וַיְדַבְּר֤וּ
way-ḏab-bə-rū
and they spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֵלֶ֙יהָ֙
’ê-le-hā
to herPrep | 3fs
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1732 [e]דָּוִד֙
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
7971 [e]שְׁלָחָ֣נוּ
šə-lā-ḥā-nū
sent usV-Qal-Perf-3ms | 1cp
413 [e]אֵלַ֔יִךְ
’ê-la-yiḵ,
to youPrep | 2fs
3947 [e]לְקַחְתֵּ֥ךְ
lə-qaḥ-têḵ
to ask youPrep-l | V-Qal-Inf | 2fs
  ל֖וֹ
lōw
to youPrep | 3ms
802 [e]לְאִשָּֽׁה׃
lə-’iš-šāh.
to become his wifePrep-l | N-fsHebrew Texts
שמואל א 25:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֜אוּ עַבְדֵ֥י דָוִ֛ד אֶל־אֲבִיגַ֖יִל הַכַּרְמֶ֑לָה וַיְדַבְּר֤וּ אֵלֶ֙יהָ֙ לֵאמֹ֔ר דָּוִד֙ שְׁלָחָ֣נוּ אֵלַ֔יִךְ לְקַחְתֵּ֥ךְ לֹ֖ו לְאִשָּֽׁה׃

שמואל א 25:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו עבדי דוד אל־אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה׃

שמואל א 25:40 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו עבדי דוד אל־אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה׃

שמואל א 25:40 Hebrew Bible
ויבאו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When the servants of David came to Abigail at Carmel, they spoke to her, saying, "David has sent us to you to take you as his wife."

King James Bible
And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife.

Holman Christian Standard Bible
When David's servants came to Abigail at Carmel, they said to her, "David sent us to bring you to him as a wife."
Treasury of Scripture Knowledge

David sent

Genesis 24:37,38,51 And my master made me swear, saying, You shall not take a wife to …

Links
1 Samuel 25:401 Samuel 25:40 NIV1 Samuel 25:40 NLT1 Samuel 25:40 ESV1 Samuel 25:40 NASB1 Samuel 25:40 KJV1 Samuel 25:40 Bible Apps1 Samuel 25:40 Biblia Paralela1 Samuel 25:40 Chinese Bible1 Samuel 25:40 French Bible1 Samuel 25:40 German BibleBible Hub
1 Samuel 25:39
Top of Page
Top of Page